Daugavpils sabiedrisko organizāciju projektu pieteikumu izskatīšanas termiņš pārcelts

Sabiedrisko organizāciju projektu pieteikumu izskatīšanas termiņš tiek pārcelts

Ik gadu Daugavpils pilsētas dome aicina pašvaldībā reģistrētās sabiedriskās organizācijas iesniegt pieteikumus projektu līdzfinansēšanas konkursam.  Šādi pieteikumi iesniegti arī pašlaik, taču, sakarā ar valstī izsludināto ārkārtas situāciju, to izskatīšanas termiņš tiek pārcelts.

Sabiedrisko organizāciju atbalsta fonda finansējuma piešķiršanas mērķis ir atbalstīt sabiedrisko organizāciju aktivitātes, sabiedriski nozīmīgu projektu un pasākumu īstenošanu Daugavpils pilsētas pašvaldības teritorijā, veicināt iedzīvotāju aktivitāti un līdzdalību aktuālu problēmu risināšanā, sekmēt sadarbību starp pašvaldību un sabiedriskajām organizācijām.

Pašvaldības projektu konkursos var piedalīties nevalstiskās organizācijas, nodibinājumi un biedrības, kuru juridiska adrese ir Daugavpils pilsētas administratīvajā teritorijā.

Projektu pieteikumu iesniegšana šogad norisinājās no 2.janvāra līdz 1.februārim, pēc tam sākās to izvērtēšana.

Pamatojoties uz  Ministru kabineta 2020.gada 12.marta rīkojumu Nr.103 “Par ārkārtējās situācijas izsludināšanu”,  kopš šī gada 13.marta Daugavpils pilsētā ir slēgtas vairākas pašvaldības iestādes, atcelti visi plānotie pasākumi un noteikti socializācijas ierobežojumi.

Ņemot vērā augstāk minēto, Daugavpils pilsētas dome informē par Daugavpils sabiedrisko organizāciju iesniegto pieteikumu pašvaldības līdzfinansējuma saņemšanai konkursa kārtībā izskatīšanas termiņa pārcelšanu līdz ārkārtas situācijas beigām.

Aicinām sekot izmaiņām  Daugavpils pilsētas domes mājas lapā : www.daugavpils.lv.