Daugavpils pašvaldība turpina atbalstīt kultūras mantojuma saglabāšanu

Daugavpilī jau otru gadu pēc kārtas tiek izsludināts konkurss līdzfinansējuma piešķiršanai   valsts un vietējas nozīmes kultūras pieminekļu saglabāšanai. Namīpašnieki, kas vēlas sakārtot savas ēkas, var pretendēt uz pašvaldības atbalstu 1 000 līdz 25 000 eiro apmērā.

Mūsu pilsētas kultūrvēsturiskais mantojums ir bagāts: Daugavpilī ir gandrīz 200 valsts aizsargājamo kultūras pieminekļu un divi teritoriāli lieli pilsētbūvniecības pieminekļi – Daugavpils pilsētas vēsturiskais centrs un Daugavpils cietoksnis. Lielai daļai no šīm ēkām nepieciešama atjaunošana un restaurācija, kas prasa visai ievērojamus ieguldījumus. Pašvaldība atbalsta šo darbu veikšanu, lai padarītu pilsētvidi pievilcīgāku un nepieļautu vēsturiski vērtīgu ēku  pārvēršanos par graustiem.

Līdzfinansējumu var saņemt ēkas vai tās daļas kultūrvēsturiskās inventarizācijas sagatavošanai, būvprojekta izstrādei vai būvdarbiem. Atkarībā no veicamo darbu veida, pašvaldības līdzfinansējuma apmērs sastādīs no 30% līdz 75%.

Iedzīvotāju aktivitāte pērn izsludinātajā konkursā bijusi diezgan liela: bija saņemti 11 pieteikumi, atbalstīja 8 no tiem. Izvērtējot pirmā konkursa rezultātus, Pilsētplānošanas un būvniecības departamenta speciālisti aicina interesentus pirms dokumentu iesniegšanas ļoti rūpīgi izpētīt nolikumu, kā arī, gadījumā, ja ēkai ir vairāki īpašnieki – vienoties par to, kurš pārstāvēs iesniedzēju intereses.

Visi būvniecības un renovācijas darbi, kas veicami ēkā ar kultūras pieminekļa statusu, pirms uzsākšanas ir jāsaskaņo ar Nacionālā kultūras mantojuma pārvaldi. Tās filiāle darbojas arī Daugavpilī un kopš nesena laika apmeklētājus pieņem jaunajās telpās 18.Novembra ielā 18A. Pie pārvaldes speciālistiem var vērsties, lai atrisinātu ar īpašumu apsaimniekošanu, uzturēšanu, aizsardzību un restaurāciju saistītos jautājumus. Viņi palīdzēs arī sagatavoties konkursa pieteikuma iesniegšanai. Konsultācijai iepriekš obligāti jāpiesakās telefoniski, tālr.nr. 26392723, vai pa e-pastu: latgale@mantojums.lv.

Konkursa pieteikumi ir jāsagatavo un jāiesniedz Pilsētplānošanas un būvniecības departamentā (Raiņa ielā 28) līdz 2020. gada 2. septembrim.

Ar konkursa nolikumu, līdzfinansējuma apjomiem, novērtējuma anketu un citām detaļām var iepazīties ŠEIT.

Sižetu sagatavoja Daugavpils pilsētas domes Sabiedrisko attiecību un marketinga nodaļa.