Daugavpils novads aicina pieteikt kandidātus novada domes apbalvojumiem

Tuvojoties 18. novembrim, Daugavpils novada dome vēlas apzināt un īpaši sumināt tos cilvēkus, kuri ir pelnījuši atzinību par ieguldījumu novada attīstībā, pašvaldības un valsts pārvaldes darbā, veselības aizsardzībā, kultūrā, izglītībā, zinātnē, sociālajā aprūpē, uzņēmējdarbībā, sportā un sabiedriskajā darbā. Līdz šā gada 15. oktobrim aicinām izvirzīt pretendentus, kuri ir cienīgi tikt apbalvoti ar Atzinības rakstu vai balvu „Gada cilvēks”. Pilna informācija par pretendentu pieteikšanas kārtību atrodama nolikumā par Daugavpils novada domes apbalvojumiem. Nolikums pieejams mājas lapā www.daugavpilsnovads.lv un pagastu pārvaldēs. Tiesības pieteikt kandidātus ir Daugavpils novada domes deputātiem, iedzīvotājiem (ne mazāk kā 5 pilngadīgas personas), iestāžu un kapitālsabiedrību vadītājiem, reģistrētām nevalstiskajām organizācijām un profesionālajām asociācijām.

Pieteikumus adresēt Daugavpils novada domes Apbalvošanas komisijai, iesniedzot:

·    personīgi slēgtā aploksnē Daugavpils novada domes darba laikā;

·    atsūtīt pa pastu uz adresi Rīgas iela 2, Daugavpils, LV 5401;

·    iesūtīt elektroniski (parakstot ar drošu elektronisko parakstu) uz e-pastu: dome@daugavpilsnovads.lv

Uzziņām – t. 65476834

Pieteikums