Daugavpils novada jauniešu icinām pieteikties talantu konkursā “Zibsnis”

Talantu konkurss Daugavpils novada jauniešiem “Zibsnis” tiek organizēts, lai veicinātu jaunrades darbu Daugavpils novadā, kā arī apzinātu un iedrošinātu radošai darbībai, sekmētu indivīda izaugsmes iespējas un attīstību.
Daugavpils novada jaunieši savas spējas apliecina individuāli piedaloties dažādos konkursos un pasākumos vai darbojoties kolektīvos un interešu grupās izglītības un kultūras iestādēs. Talantu konkurss mudina jauniešus attīstīt iztēli, bez kuras nav iespējama cilvēka jaunrades darbība nevienā darbības sfērā.

Kultūras vērtības, ko raksturo izcilība un savdabība, kļuvušas par efektīvu tēla prezentācijas un cilvēka pašapziņas līdzekli. Katrs iedzīvotājs gan ar savu darbu un jaunradi, gan attieksmi un talantiem veido konkrētās vietas tēlu.
Ministru kabineta izstrādātajās kultūrpolitikas pamatnostādnes 2014. – 2020. gadam “Radoša Latvija” tiek uzsvērts: “Dažādos laikos un sabiedrībās kultūras loma un nozīme mainās. Mūsdienās izsīkstošo dabas resursu un demogrāfijas problēmu kontekstā par galveno attīstības resursu izvirzās inovācijas un radošums, kas dod savu ieguldījumu problēmu risināšanā. Latvijas valsts izaugsme, kā arī iedzīvotāju nākotnes labklājība un dzīves kvalitāte lielā mērā ir atkarīgas no radošuma. Līdz ar to ievērojami pieaug kultūras kā cilvēka un sabiedrības radošā potenciāla veidotājas nozīme.”

Talants nav tikai prasme izcili atdarināt un paveikt kaut ko jau esošu un apgūtu. Konkursa organizatori aicina meklēt oriģinālas idejas, eksperimentēt ar jauniem sastāviem, kā arī uzdrīkstēties sagatavot individuālus priekšnesumus. Izaiciniet sevi un gūstiet prieku darot!