Daugavpils cietokšņa atjaunošanā iegulda teju 10 miljonus eiro

Neskatoties uz vīrusa epidēmijas izraisīto ārkārtas situāciju valstī un pilsētā, turpinās vērienīgie Daugavpils cietokšņa Inženieru arsenāla restaurācijas un konservācijas būvdarbi.

Būvdarbu rezultātā ēkas Rietumu korpusā tiks ierīkots Tehnikas un industriālā dizaina centrs, savukārt Ziemeļu un Austrumu korpusi tiks iekonservēti.

Paredzēts, ka būvniecības 3. kārtas ietvaros ēkā tiks izbūvēts lifts, ārējās evakuācijas tērauda kāpnes, jaunās grīdas, telpas sadalošās stiklotas starpsienas, izveidotas sanitārtehniskās telpas un siltummezgls ar aprīkojumu, ierīkoti visi nepieciešami inženiertīkli. Iekštelpās tiks atjaunots bojāts ķieģeļu mūrējums un apmetums, ierīkots izstāžu zālēm piemērots apgaismojums. Bez tehnikas centra ekspozīciju zālēm, ēkā tiks ierīkoti garderobe, kases un suvenīri bodes vestibils, atpūtas telpas, kabineti un darba telpas centra darbiniekiem, bērnu rotaļu stūris.

Būvdarbus veic SIA “LAGRON” un AS “BŪVUZŅĒMUMS RESTAURATORS”. Būvprojekta autori ir SIA “REM PRO” un SIA Projektēšanas birojs “KONVENTS”. Autoruzraudzību nodrošina SIA “REM PRO” speciālisti arhitektes Ilzes Ratnieces vadībā. Būvuzraudzību veic SIA “FORTUM”.

Projekta cita darbība paredz Daugavpils cietokšņa krastmalas izbūvi Daugavas upes labajā krastā gar cietoksni. Būvdarbi varētu uzsākties 2020. gada 2. ceturksnī.

Projekta “Kultūras mantojuma objekta publiskās ārtelpas attīstības un pieejamības veicināšana tūrisma pakalpojumu daudzveidošanai Daugavpils pilsētā” mērķis ir attīstīt valsts nozīmes kultūrvēsturisko pieminekļa Daugavpils cietokšņa teritoriju, piedāvājot jaunus tūrisma pakalpojumus, nodrošinot investīciju ilgtspēju un ietekmi uz Daugavpils cietokšņa teritorijas sociālekonomiskā potenciāla attīstību un integrāciju vietējās ekonomikas struktūrā.

Būvdarbu četras kārtas tiek veiktas Eiropas reģionālās attīstības fonda specifiskā atbalsta mērķa 5.5.1. projektā Nr. 5.5.1.0/17/I/007 “Rīteiropas vērtības”. Savukārt būvdarbu iekštelpu restaurāciju un inženiertīklu izbūvi (būvniecības 3. kārta) veic specifiskā atbalsta mērķa 5.5.1. projektā Nr. 5.5.1.0/18/I/002 “Kultūras mantojuma objekta publiskās ārtelpas attīstības un pieejamības veicināšana tūrisma pakalpojumu daudzveidošanai Daugavpils pilsētā”.

Projekta īstenošanas ilgums: 24 mēneši, 26.07.2019.-25.07.2021.

Projekta kopējie izdevumi: 4 757 174 eiro, no tiem attiecināmās izmaksas: 3 554 270 eiro, neattiecināmās izmaksas: 1 202 904 eiro. Eiropas Reģionālās attīstības fonda finansējums ir 3 021 130 eiro.

Latgales plānošanas reģions informēja iepriekš, šobrīd Cietoksnī uzsākta pulvera noliktavas restaurācija, kur Cietoksnī investēs 1,7 milj. EUR. Latgales plānošanas reģions projekta LV-RU-018 “AMATNIECĪBA BEZ ROBEŽĀM” (CRAFTSMANSHIP WITHOUT BORDERS) ietvaros cietokšņa attīstībā tiks ieguldīti ap 50 tk EUR, savukārt, Daugavpils zonālo valsts arhīvu pārveidojot par Latgales reģiona arhīvu centru, tā Energoefektivitātes projekta ietvaros Cietoksnī investēs ap 2 milj.eiro. Tāpat, apjomīgas naudassummas tiks ieguldītas arī citos Cetokšņa un tā apkārtnes attīstīšanas projektos kopā veidojot teju 10 miljonus eiro.

Informāciju sagatavoja: Artjoms Mahļins, Daugavpils pilsētas domes Attīstības departamenta Projektu nodaļas vecākais eksperts projektu jautājumos