Daugavpils budžeta prioritātes 2020. gadā – sociālais atbalsts, ģimeņu labklājība un pilsētas sakārtošana

Daugavpils pilsētas domē notiek darbs pie 2020. gada budžeta izstrādes. Plānojot pašvaldības galveno finanšu dokumentu, pilsētas vadība par galvenajiem uzdevumiem izvirza sociālās jomas attīstību, labvēlīgas dzīves vides radīšanu ģimenēm ar bērniem un pilsētas infrastruktūras sakārtošanu. Prioritāra būs arī iesākto projektu pabeigšana, kas pirmkārt paredz vairāku mācību iestāžu ēku nodošanu ekspluatācijā.

Formējot budžetu, tiek izmantota tāda pati pieeja, kā iepriekšējā gadā: septembrī visas pašvaldības iestādes iesniegušas izskatīšanai divus budžetus. Vienā no tiem uzskaitītas visas pozīcijas, lai nodrošinātu darbību nemainīgā līmenī. Atsevišķi iesniedzami budžeta pieprasījumi iestāžu attīstībai un jaunu projektu īstenošanai. Vispirms budžeta komisija apkopos datus par to, kādi līdzekļi būs nepieciešami pašvaldības iestāžu pamatdarbības nodrošināšanai. Plānots, ka šis posms noslēgsies decembra vidū. Pēc tam sāksies attīstības budžetu skatīšana.

Skaitļos 2020. gada budžets ir tuvu pagājušā gada līmenim, taču ir pozīcijas, kur valsts īstenojamās nodokļu politikas dēļ pašvaldības resursu apjoms var samazināties, bet izdevumi – pieaugt. Tāpēc pašvaldības vadības uzdevums ir ļoti rūpīgi izvērtēt, kādā veidā tiks līdzsvarotas pārmaiņas, lai tās neietekmētu pilsētnieku dzīvi.

Svarīgi ir arī tas, kā tiks pabeigts 2019. gads un kāds finanšu līdzekļu atlikums būs uz nākamā gada sākumu. 2019. gada rādītāji pildās sekmīgi un šobrīd ir sagaidāma Iedzīvotāju ienākuma nodokļa un nekustamā īpašuma nodokļa pārpilde. Tas būs papildus resurss pasākumu finansēšanai jaunajā gadā. Vienlaikus speciālisti uzsver, ka arī nākamgad pašvaldībām būs ierobežotas iespējas ņemt kredītus, kas var kavēt projektu īstenošanu.

Sižetu sagatavoja Daugavpils pilsētas domes Sabiedrisko attiecību un mārketinga nodaļa.