Daugavpilī pabeigti Saules skolas kompleksa modernizācijas darbi

Daugavpils Dizaina un mākslas vidusskolai “Saules skola” ir būtiski modernizēta infrastruktūra un tehniski materiālā bāze.

Eiropas Savienības projektā tika izbūvēts jauns vidusskolas mācību un koplietošanas telpu bloks Saules ielā 6, kā arī pārbūvēta ēka Saules ielā 2 mākslas skolas vajadzībām. Līdz šim jau tika piegādāts mūsdienīgs aprīkojums un mēbeles jaunajai mācību videi.

Pašlaik notiek būvlaukuma sakopšanas darbi, izpilddokumentācijas sagatavošana būvobjektu pieņemšanai ekspluatācijā. Būvdarbus veica SIA “LAGRON”, būvuzraudzību nodrošināja IK “BŪVZINIS-J”, bet autoruzraudzību veica būvprojekta izstrādātāji SIA “MARK ARHITEKTI” un SIA “EKOLAT”. Būvdarbu kopējās izmaksas ir 5501156,08 EUR.

Jaunbūvē ir izveidota moderna mācību vide, kabineti, darbnīcas, kinozāle, deju zāles, administrācijas telpas, kā arī ēdināšanas telpu bloks. Ir nodrošināta vides pieejamību: ēkā praktiski nav sliekšņu, iebūvēts pacēlājs. Izbūvēti visi nepieciešami inženiertīkli, ierīkotas dušas telpas un labierīcības, tai skaitā personām ar īpašām vajadzībām. Ēkas iekšpagalma fasāde ir veidota no stiklotām konstrukcijām, bet ārējās fasādes īpaša rota – speciāli Daugavpils objektam ražotās keramiskās dekoratīvās flīzes ar pamīšus ievietotajām krāsaina stikla vitrāžām. Ir labiekārtots iekšējais pagalms: izveidots jauns bruģa segums, apgaismojums, uzstādīta liela plāksne ar skolas nosaukumu un tās vēstures hronoloģiju (R. Gibovska darbnīca).

Savukārt ēka Saules ielā 2 ir pilnībā pārbūvēta tās trijos stāvos, izveidojot vairākas plašas telpas bērnu mākslas skolas nodarbībām un izstādēm. Tāpat ir montēti visi nepieciešami inženiertīkli, aprīkoti sanitārie mezgli. Vides pieejamībai ir izveidota slīpā nobrauktuve, kā arī ēkā ir iebūvēts pacēlājs. Arī šai ēkai ir izveidota dekoratīva fasāde, toties no māla ķieģeļiem, kuri veido īpašu rakstu. Pie ēkas ir izveidots transporta stāvlaukums. Abas ēkas ir savienotas ar stiklotu galeriju-pāreju 2. stāva līmenī.

Projektu Nr. 8.1.3.0/17/I/006 “Daugavpils Dizaina un mākslas vidusskolas „Saules skola” izveidošana par Profesionālās izglītības kompetences centru (PIKC) un infrastruktūras modernizācijas II. kārta” īsteno Daugavpils pilsētas dome. Tā rezultātā tiek modernizēta skolas infrastruktūra, nodrošinot mācību vides atbilstību tautsaimniecības nozaru attīstībai un uzlabojot profesionālās izglītības pieejamību.

Projekta kopējie izdevumi ir 5703471,94 eiro, no tiem attiecināmās izmaksas ir 2497325 EUR, neattiecināmās izmaksas ir 3206146,94 EUR.

Informāciju sagatavoja: Artjoms Mahļins, Daugavpils pilsētas domes Attīstības departamenta Projektu nodaļas vecākais eksperts projektu jautājumos, e-pasts: artjoms.mahlins@daugavpils.lv