Daugavpilī būvēs Džungļu māju un Purvāriju

DB.lb: Latgales zoodārzā iecerēts izbūvēt divas jaunas ēkas — Džungļu pasaules ekspozīcijai un Purvārija ekspozīcijai, kuras savstarpēji savienos laipa.

Plānots, ka projekta aptuvenās izmaksas būs 1,15 miljoni eiro, bet būvprojekta izstrādes līgumcena 15 849 eiro tai skaitā PVN.

Konkursā par tūrisma un dabas izziņas objektu izveidi un labiekārtojumu Latgales zoodārza teritorijā Daugavpilī no pieciem pretendentiem par labāko atzīts arhitektu biroju “Trīs arhitektūra” un “Sudraba arhitektūra” kopīgi izstrādātais mets ar nosaukumu “Purva laipa”.

Arhitekti piedāvā izveidot purva laipu sistēmu ar vienu centrālo laipu, kas savienotu jau esošo zoodārza ēku kompleksu ar jaunajiem būvapjomiem — Džungļu māju, Purvāriju un autoru piedāvāto skatu torni. Laipa ne tikai vedīs apmeklētājus uz jaunajām ēkām, bet reizē palīdzēs ieraudzīt, iepazīt un izzināt purvu un tur mītošos augus un dzīvniekus.

Purva ainava projektā saglabāta kā galvenā dominante, bet piedāvātā arhitektūra kalpo kā funkcionāls, pieklusināts papildinājums, norāda projekta izstrādātāji.

Purva laipā/promenādē un fasāžu pirmā līmeņa apdarē tiks izmantots koks, kas tonēts dažādos purvam raksturīgos toņos, tādējādi iekļaujoties ainavas tonalitātē.

Laipa, kas tiks veidota purvam saudzīgā koka konstrukcijā, ir galvenais ansambļa kompozīcijas elements. To papildinās laipā integrēti soliņi, atkritumu tvertnes, norāžu zīmes un skatu platformas. Diennakts tumšajā laikā teritoriju izgaismos laipā iestrādāts LED apgaismojums (darbojas ar PVC paneļiem). Āra voljēri pie Džungļu mājas tiks integrēti laipas konstrukcijā, tādējādi nojaucot robežu starp labiekārtojumu, apkārtējo ainavu un zoodārzā apskatāmajiem dzīvniekiem.

Ēku fasādes radušās, meklējot purva ainavai raksturīgus materiālus – niedres, koku un to zarus. Tādējādi, ēku apjomi to izteiksmībā, materialitātē un krāsu gammā iekļaujas apkārtējā vidē, reizē piedāvājot ekonomiski pamatotu un racionālu projekta risinājumu, norādīts projekta aprakstā.

Arhitekti norāda, ka piedāvātie fasāžu risinājumi ir pielāgoti konkrētās ēkas saturam, kā arī to novietnei teritorijā un apkārt esošajam ainavas raksturam. Džungļu mājas fasādē izmantoti zari, kas “sakrituši uz ēkas” un asociatīvi imitē apkārt augošos bērzus, bet Purvārijs, kas gan pēc tā ekspozīcijas satura, gan atrašanās vietas “stāsta” par purvu, tiek veidots no niedru kūļiem. Savukārt, skatu torņa fasāde veidota no pītiem zariem.

Arī ekspozīcijas telpu interjerā izmantoti materiāli, kas atdarina dabā sastopamas materialitātes un formas, tādējādi zoodārza apmeklētājiem radot sajūtu, ka tie patiešām nonākuši džungļos vai purvā.

Projekta aprakstā norādīts, ka projekta pamatā ir vēlme maksimāli saglabāt un izcelt purva biotopu, izmantojot ilgtspējīgus un dabai draudzīgus risinājumus – ēkas konstruktīvais risinājums nodrošina ekonomiski pamatotu, vienkāršu un ātru būvniecību, samazinot būvniecības laikā radīto ietekmi uz teritoriju un tās floru un faunu. Kā arī dabai un cilvēkam draudzīgu, lokāli iegūstamu materiālu pielietojums un dabai draudzīgu enerģijas ieguves veidu izmantošana.

Ēku novietojums un teritorijas labiekārtojums ļauj būvniecības procesu sadalīt kārtās. Sākotnēji paredzēts labiekārtot visu purva teritoriju un izveidot purva laipu/takas un piegādes ceļu visā tā garumā.

Nākamā būvprojekta kārta iekļauj Džungļu mājas būvniecību, kas kalpo kā ieejas punkts jaunattīstītajā teritorijā. Pēcāk, izmantojot piegādes ceļu būvniecības materiālu piegādei un būvdarbu veikšanai, paredzēta Purva mājas būvniecība. Savukārt skatu torņa būvniecība izbūve paredzēta būvniecības pēdējā, ceturtajā kārtā.

Daugavpils pilsētas domes Īpašuma pārvaldīšanas departamenta Nekustamā īpašuma attīstības nodaļas būvinženieris Valdis Muižnieks informēja, ka pašlaik notiek projektēšanas darbi objektam “Esplanādes tūrisma un dabas izziņas objekta Latgales purvāja biodaudzveidība”, projekta iesniegšanas termiņš plānots šā gada februārī.

Projektēšanas izdevumus sedz no pašvaldības līdzekļiem un objekta realizācijai finansējumu paredzēts piesaistīt no Eiropas Savienības fondu līdzekļiem vai pašvaldības līdzekļiem.

Monta Glumane, 10.1.2020