Dagdā un Viļānos pulcēsies teju 30 dažādu kultūru kolektīvi no visas Latvijas

Jūlija nogalē Latgalē izskanēs Latvijas kultūru dienas „Pynu, pynu sītu (Pinu, pinu sietu)” ar daudzveidīgām norisēm 25.jūlijā Viļānos un 26.jūlijā Dagdā.

Latvisko kultūrtelpu dažādos gadsimtos ir ietekmējušas un papildinājušas dažādu tautu kultūras, sniedzot savu pienesumu. Unikālā kultūrtelpa sekmē nacionālās identitātes nostiprināšanu, globalizācijas apstākļos uztur un stiprina piederības sajūtu Latvijai.

Latvijas kultūru dienas Latgalē iecerētas ar mērķi popularizēt, attīstīt un pilnveidot Latvijā dzīvojošo mazākumtautību tradicionālās kultūras mantojumu, mudināt mazākumtautību iedzīvotājus izprast savas kultūras nozīmi Latvijas kultūrvidē, kā arī aktivizēt sabiedrības līdzdalību nemateriālās kultūras mantojuma izzināšanā, praktizēšanā un tālāknodošanā.

25.jūlijā Latvijas kultūru dienu viesus priecēs Tautību skanīgā tikšanās brīvdabas koncertā Viļānos, kas notiks laukumā pie Kultūras nama. Savukārt, 26.jūlijā Dagdā izskanēs Annas dienas Tautību pikniks, kura norises plānotas Dagdas ezera Jaunajā pludmalē.

Pasākums pulcēs 17 amatiermākslas kolektīvus no 5 nacionalitātēm Viļānos un 11 mākslinieciskos kolektīvus no 6 nacionalitātēm Dagdā, kuri kopj un popularizē savas tautas kultūras tradīcijas. Ar dziesmām un dejām apmeklētājus priecēs baltkrievu, krievu, ukraiņu, poļu, romu, kā arī latviešu un latgaliešu kultūru pārstāvji.

Pasākums notiek biedrības „Dienvidlatgales NVO atbalsta centrs”  un Kultūras ministrijas līguma “Par atsevišķu valsts pārvaldes uzdevumu veikšanu pilsoniskās sabiedrības un starpkultūru sadarbības attīstības jomā” (Nr.:2.5.-8-17) ietvaros, īstenojot sadarbību starp Dagdas baltkrievu biedrību „Verbica”, Viļānu Kultūras namu un Dagdas novada Kultūras centru.

Latvijas kultūru dienu Latgalē organizatori aicina pasākumu apmeklētājus ievērot distancēšanās noteikumus un sekot norādēm.