Dagdā pirmo reizi notikuši integrācijas kursi

Šoruden, Dagdā un tās apkārtnē dzīvojošajiem ārvalstniekiem – trešo valstu valstspiederīgajiem un imigrantiem pirmo reizi bija iespēja piedalīties bezmaksas apmācībās – integrācijas kursos. Šādus kursus, lai veicinātu iekļaušanos Latvijas sabiedrībā, rīkoja biedrība “Zaļais meridiāns” projekta “Izzinām Latviju” ietvaros.

Kursu saturs ir bija veidots tā, lai palīdzētu trešo valstu pilsoņiem un imigrantiem orientēties gan pamatjautājumos par Latvijas valsti, politisko iekārtu, vēsturi, kultūru un tradīcijām, gan praktiskās un ikdienišķās dzīves situācijās. Vislielāko interesi integrācijas kursu dalībnieku vidū izraisīja tēma par uzņēmējdarbības uzsākšanu Latvijā un ar to saistītie praktiskie jautājumi. Klātesošie ar lielu interesi arī papildināja zināšanas par Latvijas kultūru un tradīcijām.

Lai tuvāk iepazītu Latviju un latviešus, integrācijas kursus Dagdā apmeklēja 10 dalībnieki – Krievijas pilsoņi. Kursu noslēgumā dalībnieki ar gandarījumu saņēma apliecības un izteica vēlmi projekta ietvaros apgūt latviešu valodu. Interesentiem patiešām arī būs tāda iespēja – nostiprināt latviešu valodas prasmes – latviešu sarunvalodas klubā – neformālā un draudzīgā gaisotnē.

Kursi notika LSK Krāslavas, Dagdas, Aglonas novadu komitejas Dagdas nodaļas telpās.

Projektu „Izzinām Latviju” Patvēruma, migrācijas un integrācijas fonda ietvaros īsteno biedrība „Zaļais meridiāns” sadarbībā ar mācību centru un konsultāciju centru “Mensarius”. Projektu līdzfinansē Eiropas Savienība. Granta līguma Nr. PMIF/8/2019/3/04.

Projekta vadītāja, Marija Dubicka