Ceturtais treniņu cikls jauniešiem kopā ar Kristapu Vildi

2019.gada 22. un 23.janvārī Aglonas, Krāslavas un Daugavpils novados un Daugavpils pilsētā norisināsies Latgales plānošanas reģiona īstenotā projekta LLI-402 “Riska grupas jauniešu sociālā integrācija, balstoties uz sporta aktivitātēm” (risk-free) ietvaros organizētie kopīgie treniņi ar lokālā, reģionālā vai Latvijā zināmiem, iedvesmojošiem un aktīviem cilvēkiem, sportistiem un treneriem.

Šoreiz uz šiem pasākumiem ir uzaicināts Kristaps Vilde – fizioterapeits, fitnesa treneris un veselīga dzīvesveida aktīvists, kā arī titula “ Misters Latvija 2014” ieguvējs. Par savu kaislību K.Vilde uzskata fitnesu, savā Instagram kontā publicē noderīgu informāciju, lai sekotājus izglītotu gan par sportu, gan uzturu. K.Vilde dalīsies savā pieredzē, kā uzturēt fizisko formu un pielāgot tam uzturu, kā arī pastāstīs par noderīgiem treniņiem vispārējās fiziskās formas uzlabošanai.

Sadarbībā ar “Iedvesmas” komandu, Aglonas, Krāslavas un Daugavpils novada, kā arī Daugavpils pilsētas izglītības iestādēm divās dienās tiks organizēti 8 pasākumi ar mērķi popularizēt veselīgu un aktīvu dzīvesveidu reģiona bērnu un jauniešu vidū. Līdz projekta noslēgumam tiks organizēti vēl 16 pasākumi 5 Latgales reģiona pašvaldībās, kas ir iesaistītas šī projekta īstenošanā, piesaistot kā zināmus sportistus un viņu trenerus, tā atpazīstamus un iedvesmojošus cilvēkus. Šajās aktivitātēs tiek plānots iesaistīt ap 960 bērniem un jauniešiem.

Projekts LLI-402 “Riska grupas jauniešu sociālā integrācija, balstoties uz sporta aktivitātēm” (risk-free) tiek īstenots Interreg V-A Latvijas – Lietuvas pārrobežu sadarbības programmas 2014. – 2020.gadam ietvaros. Šo projektu finansē Eiropas Savienība. Kopējās projekta izmaksas ir 750 973,98 EUR. Projekta līdzfinansējums no Eiropas Reģionālās attīstības fonda ir 638 327,88 EUR. Šī preses relīze ir sagatavota ar Eiropas Savienības finansiālo atbalstu. Par šī raksta saturu pilnībā atbild Latgales plānošanas reģions, un tas nekādos apstākļos nav uzskatāms par Eiropas Savienības oficiālo nostāju.

Pasākumā var tikt fotografēts/filmēts ar mērķi nodrošināt projekta LLI-402 “risk-free” publicitāti!