Balvu novada vēsturē vērienīgākā projekta – industriālās teritorijas ēkas pamatos tiek ierakta kapsula ar vēstījumu nākamajām paaudzēm

galvenais_attels14.oktobrī, klātesot Balvu novada pašvaldības domes priekšsēdētājam Aigaram Pušpuram, Balvu novada pašvaldības domes priekšsēdētāja vietniecei Anitai Petrovai, Balvu novada pašvaldības izpilddirektorei Imantai Serdānei, Balvu novada pašvaldības izpilddirektores vietniecei Guntai Raibekazei, Balvu novada pašvaldības projektu vadītājai Irēnai Začevai, SIA “LVS Building” valdes loceklim Normundam Lācim, SIA “LVS Building” projektu vadītājam Raimondam Barkānam, SIA “LVS Building” būvdarbu vadītājam Laurim Mārtinsonam, SIA “LVS Building” būvdarbu vadītāja palīgam Rolandam Kaupušam, būvuzraugam Normundam Šteinbergam un SIA “Būvdizains” projektētājam Armandam Akmenam, industriālās teritorijas ēkas pamatos tika ierakta kapsula, novēlot Balvu novada uzņēmējdarbības vides veiksmīgu attīstību un ikvienam iedzīvotājam personīgo izaugsmi un panākumus.

Kapsulā tika ievietots vēstījums nākamajām paaudzēm, Balvu novada pašvaldības informatīvā izdevuma “Balvu Novada Ziņas” pēdējais numurs, kā arī pašreiz apgrozībā esošā valūta – eiro monētas.

Industriālā teritorija tiek izveidota, sakārtojot degradēto teritoriju 7, 61 ha platībā projekta “Industriālās teritorijas attīstība, revitalizējot īpašumu Balvu novadā” ietvaros. Uz šo brīdi tas ir lielākais būvdarbu līgums Balvu novadā – EUR 5 776 270,17. Šeit plānots uzbūvēt divas ražotnes un katlu māju, kopā uzbūvējot 7 ēkas un radot 86 darba vietas, kas būtu ļoti liels ieguvums Balvu novadam un tā iedzīvotājiem.