Balvos, Viļakā un Ludzā norisinājās treniņi ar zināmiem cilvēkiem

2020.gada 28. un 29.janvārī Balvu Valsts ģimnāzijā, Balvu pamatskolā, Viļakas Valsts ģimnāzijā un Ludzas pilsētas ģimnāzijā norisinājās Latgales plānošanas reģiona organizētie treniņi kopā ar aktīva un veselīga sporta veida popularizētājiem, sportistiem un zināmiem cilvēkiem kā reģiona, tā Latvijas mērogā. Balvos viesojās grupas “Gain Fast” solists un sportiska un veselīga dzīvesveida vēstnesis Kaspars Zlidnis, Viļakā – Viļakas novada domes priekšsēdētājs un sportiska un veselīga dzīvesveida aktīvists  Sergejs Maksimovs ar sievu Žannu Maksimovu un bērniem, savukārt Ludzā – Andrejs Narnickis, kas šobrīd ir Latvijas handbola izlases trenera asistents, kas nule atgriezās mājās no Eiropas čempionāta.

Divu dienu laikā tika aizvadīti 8 aktīvi treniņi, kuru laikā jaunieši ne tikai uzzināja katra pieaicinātā cilvēka stāstu, kāpēc viņi ir pievērsušies aktīvam dzīvesveidam, bet arī piedalījās kopīgā treniņā. Pieaicinātās zvaigznes atzina, ka savulaik sportam ir pievērsušies dažādu motivatoru dēļ, taču šajā laikā ir sapratuši, ka tikai grūtību un sevis pārvarēšana ļauj augt un paplašīnāt savas fiziskās un prāta robežas, viss ir tavā galvā!

Latgales plānošanas reģions izsaka pateicību skolām par atsaucību un aktīvu iesaistīšanos treniņos! Vēl ir palikuši 8 pasākumi, kas tiks organizēti februāra sākumā Daugavpils pilsētas un novada skolās, piesaistot Latvijas un starptautiskā līmenī zināmus sportistus un trenerus, tādējādi mudinot jauniešus ikdienā būt fiziski aktīvākiem, arī aizdomāties par savu ikdienas uzturu. Kopumā aktivitātēs ir plānots iesaistīt ap 960 Latgales reģiona bērnu un jauniešu.

Projekts LLI-402 “Riska grupas jauniešu sociālā integrācija, balstoties uz sporta aktivitātēm” (risk-free) tiek īstenots Interreg V-A Latvijas – Lietuvas pārrobežu sadarbības programmas 2014. – 2020.gadam ietvaros. Šo projektu finansē Eiropas Savienība. Kopējās projekta izmaksas ir 750 973,98 EUR. Projekta līdzfinansējums no Eiropas Reģionālās attīstības fonda ir 638 327,88 EUR. Šī preses relīze ir sagatavota ar Eiropas Savienības finansiālo atbalstu. Par šī raksta saturu pilnībā atbild Latgales plānošanas reģions, un tas nekādos apstākļos nav uzskatāms par Eiropas Savienības oficiālo nostāju.