Baltinavā uzņem dokumentālo filmu

Baltinavā uzņem dokumentālo filmu

10. jūnijā Baltinavu piepildīja vēstures un senatnīguma aura. Novada iedzīvotāji un citi interesenti piedalījās dokumentālas filmas MIERS.ROBEŽA.TILTS. filmēšanā. Filmas pamatā ir viens no nozīmīgākajiem notikumiem neatkarīgās Latvijas vēsturē. Tā vēstīs gan par ceļu līdz miera līguma noslēgšanai 1920. gada 11. augustā, gan tā ieguvumiem un zaudējumiem, gan ietekmi uz valsts un sabiedrības attīstību. Filma balstīsies uz arhīvu materiāliem, vēsturnieku komentāriem, kā arī diplomātu un tolaik Latvijā dzīvojošo atmiņām.
Ģērbušies attiecīgās drēbēs, sagatavojuši filmā iederīgus rekvizītus, masu skatu dalībnieki, jaunieši, amatierteātra “Palādas” dalībnieki pacietīgi gaidīja scenāristu un režisores norādījumus. Jau ap pusdienlaiku LTV komanda sāka savu darbu, cītīgi izpētot novada senatnīgās ēkas, izvēloties vietas attiecīgajām ainām un kadriem. Pirms masu skatu filmēšanas komanda paspēja nofilmēt ainas ar jauniešiem. Masu skati atainoja latviešu bēgļu un bijušo strēlnieku atgriešanos Latvijā. Veikli pārģērbjoties, tika uzņemta nākamā epizode- mītiņš par to, lai skolās bērnus mācītu un baznīcā dievkalpojumus noturētu latviešu valodā. Noslēdzot pirmās dienas filmēšanu, uzņēma ainas pie katoļu un pareizticīgo baznīcām- iešanu uz dievkalpojumiem.
11. jūnijā filmas ainas uzņēma Dansku ciema “Gaigalu” mājās. Šajās ainās piedalījās Baltinavas jaunieši un “Palādu” aktieri. Filmēja ainas no lauku sētas dzīves, pārguruša karavīra atgriešanos mājās no kara, robežsargu saspringto ikdienu.

Liels paldies jāteic radošajai baltinaviešu komandai, kas parūpējās par to, lai tiktu sagatavoti visi nepieciešamie rekvizīti- Silvijai Buklovskai, Lilitai Kūkojai, Intai Krakopai, Sarmītei Taborei, Marijai Skabai, Solvetai Loginai, Intai Ludboržai, Imantam Slišānam. Paldies baltinaviešiem- atraktīvajiem jauniešiem, “Palādas” aktieriem-, visiem masu skatu dalībniekiem, kas ieguldīja rūpīgu darbu savu tēlu sagatavošanā. Paldies Rudītei Zelčai un viņas čaklajam zirdziņam Sarmatam. Paldies Briežuciema sievām- Birutai Pundurei, Venerandai Keišai, Helēnai Ločmelei, Annai Pundurei-, Veltai Mītkei, Laimonim Šakinam, kas par personīgajiem finanšu līdzekļiem sagatavoja garšīgu zupu visiem masu skatu dalībniekiem. Paldies Aelitai un Edgaram Mežaliem par atļauju filmēt savās privātmājās, paldies par garšīgo cienastu aktieriem un filmēšanas grupai. Liels paldies Baltinavas novada domes Saimnieciskās nodaļas vadītājam Agrim Mežalam, kas abās filmēšanas dienās palīdzēja ar rekvizītu transportēšanu, citiem saimnieciskiem darbiem. Ar Jūsu visu kopīgo atbalstu un darbu spējām palīdzēt filmēšanas komandai pēc iespējas operatīvāk un kvalitatīvāk uzņemt vēsturiskās filmas rekonstrukcijas ainas!
Filmas pirmizrāde LTV 1 ēterā gaidāma 2020. gada 11. augusta vakarā. Filmas “Miers. Robeža. Tilts” veidotāji ir režisore Aiga Gramste, scenāristi Jānis Lācis un Ligita Lukstraupe, operatori Raivo Freimanis un Uvis Burjāns.
Filmas radošā komanda vietnē facebook publicēja savu vēstījumu visiem filmēšanā iesaistītajiem cilvēkiem.

“Vēstule baltinaviešiem Abrenē.
Mīļie un nu jau savējie! Filmas «Miers. Robeža. Tilts» radošā komanda saka jums PALDIES!
Veidojot televīzijas raidījumus, man ir sanācis būt lielākajā daļā Latvijas novadu.
Baltinavas novads (pasvītroju vārdu “novads”) ir jāliek par piemēru daudziem citiem Latvijā. Ar to, cik dziļi baltinavieši mīl savu dzimto vietu un cik patiesi sirsnīgi viņi uzņem viesus. Šis novads ir piemērs arī ar sakoptiem laukiem, ciemiem un apkārtējo vidi. Tas neapšaubāmi ir dzimtās vietas patriotisms, kuru iemācīties nevar. Tā ir būtība.
Mūsu dokumentālās filmas kontekstā iepriekš minētās vērtības ir zīmīgas, jo pirms 100 gadiem tieši tāda arī bija ideja par Latviju. Nešauboties var teikt, ka vismaz vienā vietā mūsu valstī, Baltinavas novadā, tā tiek īstenota. Tādēļ vispirms paldies tieši par to! Un paldies par jūsu atsaucību, enerģiju un talantu, kurā dalījāties mūsu filmas filmēšanas dienās Baltinavā! “
Jānis Lācis, scenārija autors un filmas stāstnieks

“Vasali, baltinavieši!
Es biju nedaudz nobažījusies par to, kā mēs spēsim nofilmēt saplānotās, nedaudz dullās epizodes tik īsā laikā. Bet baltinaviešu fantastiskā mobilizēšanās, sapratne un patiesā, dabiskā aktiermeistarība pārsteidza un nomierināja! Un viss notika – jautri un nopietni, plānoti un improvizējot, brīžiem dauzoties, bet ar vislielāko atbildību pret uzticēto uzdevumu.
Ir tā, ka tu satiec līdz šim neredzētus ļaudis, bet pēc īsa brīža ir pilnīgi skaidrs – SAVĒJIE. Un nav nekādas nozīmes, kur mēs katrs ikdienā dzīvojam, bet satikušies šajā vietā un šajā laikā, esam kā feini, draudzīgi kaimiņi — varam kopā i labi pastrādāt, i kārtīgi izsmieties, i par dzīvi parunāt.
Mana sirds ir pārpildīta ar iespaidiem un emocijām! Mūsu kopīgais darbs ir ticis ierakstīts kustīgajās bildēs, un, kad tās tiks sakārtotas televīzijas dokumentālās filmas grāmatā, mēs to noliksim arhīva plauktā, kur tā glabāsies, un būs pārcilājama vēl un vēl. Un, katru reizi skatoties šīs bildes, es atcerēšos arī to, kā izskatījās un kas notika „aiz kadra”, un atkal pie jums domās paciemošos.
Esiet veseli, mīļie baltinavieši!”
Patiesā cieņā un mīlestībā – Aiga Gramste, televīzijas režisore

“Es zināju un ticēju, ka jūs varat. Un tā arī notika. Jūs paveicāt daudz vairāk, nekā pat sapņos mums varēja rādīties. Pie jums talantīgi ir pat zirgi un govis!
Paldies visiem, kuri uz filmēšanu atnāca kājām un atbrauca no Malnavas un Viļakas, Rīgas, Limbažiem un citām vietām!
Paldies Visu lietu kārtotājam par laikapstākļiem («krievi», piedodiet!) un nemitīgajiem pozitīvajiem pārsteigumiem! Līdz nākamai tikšanās reizei! Belašus un Eņģeļa asaras līdz ar fantastiskām nesamākslotām jūtām (ne sajūtām, bet jūtām!) ņemam līdzi!”
Ligita Lukstraupe, filmas scenārija autore

Foto no filmēšanas ainām iespējams apskatīt šeit (fotogrāfiju autori: Vilhelms Laganovskis, Silvija Buklovska, Aleksandrs Lebeds): www.baltinava.lv/

*Pielikumā filmas dalībnieku saraksts. Ja gadījumā neatrodat sevi šajā sarakstā- lūdzu dodat ziņu, lai varam papildināt sarakstu un filmas titros būtu redzami visi aktieri.

Madara Siliņa, Baltinavas novada domes sabiedrisko attiecību speciāliste

Dokuments:aktieru-saraksts