Atvērto durvju dienas Rēzeknes Sociālajā dienestā

Marts pasaulē tiek atzīmēts kā sociālā darba mēnesis, kura laikā sabiedrības uzmanība pastiprināti tiek pievērsta ar sociāla darba profesiju saistītiem aspektiem, problēmām un iespējamiem risinājumiem. Arī Latvijā marta trešajā otrdienā tiek atzīmēta Vispasaules sociālā darba diena, šogad tas ir 17. martā.

Lai informētu sabiedrību par Rēzeknes pilsētas pašvaldībā sniegto sociālo pakalpojumu klāstu, pārvalde “Sociālais dienests” no 16. līdz 20. martam rīko atvērto durvju dienas. Šajā laikā jebkurš interesents varēs griezties Sociālajā dienestā, iepazīties ar piedāvātajiem pakalpojumiem un uzdot jautājumus speciālistiem.

Pārvaldes “Sociālais dienests” (Zemnieku ielā 16A) darba laiks: plkst. 8.00-12.00 un 12.30-16.00.

Šīs nedēļas laikā būs iespēja apmeklēt arī Sociālā dienesta struktūrvienības un iepazīties ar tajās sniegtajiem pakalpojumiem:

  • Pensionāru sociālo pakalpojumu centrs, Rēznas ielā 41, kontakttālrunis 26173881 vai 26482283;
  • Patversme, Bukmuižas ielā 3, kontakttālrunis 26673599;
  • Aprūpes mājās birojs, Zemnieku ielā 16A, kontakttālrunis 28348817.

Struktūrvienības apmeklējums iepriekš jāsaskaņo, zvanot uz norādīto kontakttālruni.

Aina Lāce, Rēzeknes pilsētas domes pārvaldes „Sociālais dienests” personāla inspektore