Atklāj Ilūkstes dienas aprūpes centra personām ar garīga rakstura traucējumiem “Fēnikss” un specializēto darbnīcu jaunās telpas

Pirmdien, 31. augustā, Ilūkstē ar svinīgu ceremoniju notika Ilūkstes dienas aprūpes centra personām ar garīga rakstura traucējumiem “Fēnikss” un specializēto darbnīcu jauno telpu atklāšana. Abi pakalpojumi izveidoti Eiropas Reģionālā attīstības fonda (ERAF) projekta “Pakalpojumu infrastruktūras attīstība deinstitucionalizācijas plāna īstenošanai Ilūkstes novadā” (Nr. 9.3.1.1/18/I/003) ietvaros, nodrošinot iespēju personām ar garīga rakstura traucējumiem saņemt sociālās rehabilitācijas pakalpojumus, ar mērķi veicināt personu iekļaušanos sabiedrībā un iesaisti darba tirgū.

Šeit strādās zinoši speciālisti, aprūpētāji, fizioterapeits, sociālais rehabilitētājs un sociālie darbinieki. Jaunās telpas ir pilnīgi piemērotas cilvēkiem ar kustību traucējumiem: ir aprīkota virtuve, labierīcības un atpūtas telpas, fizioterapijas kabinets, kā arī plašas telpas nodarbībām. Specializētās darbnīcu telpas ir aprīkotas ne tikai ar mēbelēm, bet arī ar speciālo aprīkojumu un tehniku aušanai, sveču liešanai, apdrukai un rokdarbiem.

Darbnīcās apmācību nodarbības tiks organizētas ņemot vērā katra cilvēka individuālās prasmes, iemaņas un intereses. Katrai darbnīcai ir izveidota sava apmācību programma, kurā profesionāls un pieredzējis speciālists virza apmācāmo cilvēku uz amata prasmju apguvi, ka arī attīsta estētisko un māksliniecisko pasaules uztveri.

Svinīgajā atklāšanas pasākumā Ilūkstes novada domes priekšsēdētājs Stefans Rāzna un dienas aprūpes centra “Fēnikss” vadītājs Andris Kuzņecovs pateicās visiem, kas iesaistījās šī projekta realizācijā, tai skaitā Latgales plānošanas reģiona projekta “Deinstitucionalizācijas pasākumu īstenošana Latgales reģionā (DI)” komandai.

Jaunās telpas svētīja Ilūkstes katoļu draudzes priesteris Ingmārs Zvirgzdiņš, aicinot visus klātesošos būt žēlastīgiem vienam pret otru. Ar šo telpu atklāšanu sācies jauns posms dienas aprūpes centra “Fēnikss” un specializēto darbnīcu dzīvē, par kuru pasākuma laikā bija izteikts daudz pamudinošu vārdu un cerību produktīvam un ilgtspējīgam darbam.

Latgales plānošanas reģiona komanda, Tālr: 65440862; e-pasts: inara.krutkramele@lpr.gov.lv