Atbalsts eksportējošiem uzņēmumiem Covid-19 krīzes seku pārvarēšanai

Atbalsta apraksts

Atbalsta programma eksportējošiem uzņēmumiem vīrusa Covid-19 izraisīto krīzes seku pārvarēšanai un nodarbinātības sekmēšanai. Eksportējošie uzņēmumi, kuri atbildīs noteikumos minētajiem kritērijiem, varēs saņemt atbalstu 25 % apmērā no 2019. gadā veiktajām valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām (VSAOI). Maksimālais atbalsts vienam uzņēmumam vai uzņēmumu grupai varēs sasniegt 800 tūkstošus eiro. Šī valsts noteiktā atbalsta izmaksu administrēs Latvijas Investīciju un attīstības aģentūra (LIAA).

Ministru kabineta 2020. gada 14. jūlija noteikumi Nr.457 “Noteikumi par atbalstu Covid-19 krīzes skartajiem preču un pakalpojumu eksportētājiem krīzes seku pārvarēšanai” (link is external)

Finansējums

Atbalsta programmas kopējais finansējums eksportējošo uzņēmumu atbalstam ir 51 miljons eiro

Nosacījumi, kuriem jāatbilst eksportējošiem uzņēmumiem, lai saņemtu atbalstu

 • eksporta apjoms 2019. gadā sasniedza vismaz 1 miljonu eiro;
 • ieņēmumi no saimnieciskās darbības vienā mēnesī laika periodā no 2020. gada aprīļa līdz jūnijam, salīdzinot ar 2019. gada attiecīgo mēnesi, ir samazinājušies par 20 %;
 • darbiniekiem izmaksātā mēneša vidējā bruto darba samaksa, par kuru ir veiktas VSAOI, 2019. gadā ir ne mazāka kā 800 eiro;
 • uz iesnieguma iesniegšanas dienu uzņēmumam nav Valsts ieņēmumu dienesta administrēto nodokļu (nodevu) parāds, kas kopsummā pārsniedz 1000 eiro, izņemot nodokļu maksājumus, kuriem ir piešķirts samaksas termiņa pagarinājums, noslēgta vienošanās par labprātīgu nodokļu samaksu, vai noslēgts vienošanās līgums.

Atbalsta veids

Vienreizējs atbalsts – dāvinājums uzņēmumam darba samaksas kompensēšanai Covid-19 krīzes seku pārvarēšanai

Atbalsta apmērs

25 % no uzņēmuma 2019. gadā nomaksātajām VSAOI, bet ne vairāk kā 800 000 eiro.

Atbalsta izlietojums

Atbalsts paredzēts darbinieku atalgojuma izmaksu segšanai. Finansējums jāizlieto darba samaksai darbiniekiem no iesnieguma iesniegšanas brīža līdz 2020. gada 31. decembrim.

Pieteikšanās termiņš

Pieteikums atbalsta saņemšanai jāiesniedz līdz 2020. gada 30. septembrim

Pieteikšanās kārtība

Uzņēmumam jāiesniedz:

 1. Pieteikuma veidlapa (tiek izstrādāts)
 2. Deklarācija par komercsabiedrības atbilstību mazajai (sīkajai) vai vidējai komercsabiedrībai. Deklarācija pieejama šeit.
 3. Deklarācijas pielikums par komercsabiedrības atbilstību mazajai (sīkajai) vai vidējai komercsabiedrībai. Pielikums pieejams šeit. (Pielikums ir jāaizpilda tikai tādā gadījumā, ja ir partnerkomercsabiedrības un saistītās komercsabiedrības)

Iesniegumu iesniedz ar drošu elektronisko parakstu parakstītu un ar laika zīmogu apliecinātu sūtot uz pasts@liaa.gov.lv (link sends e-mail) vai bez droša elektroniskā paraksta valsts pārvaldes pakalpojumu portālā www.latvija.lv (link is external)

Lēmuma pieņemšanas kārtība

 • Lēmumu LIAA pieņem mēneša laikā no iesnieguma saņemšanas;
 • Izmaksu par visu pieprasīto atbalstu LIAA veic 5 dienu laikā no lēmuma pieņemšanas dienas;
 • Svarīgi! Finansējums jāizlieto darba samaksai darbiniekiem no iesnieguma iesniegšanas brīža līdz 2020. gada 31. decembrim;
 • Pasākuma ietvaros LIAA veiks uzraudzību par izlietoto finansējumu.

Pieteikumu pieņemšana tiks atvērta pēc noteikumu saskaņošanas Eiropas Komisijā. Šobrīd pieteikumu iesniegt LIAA nav iespējams. Lūdzam sekot līdzi aktuālajai informācijai.

Plašāka informācija: LIAA Klientu apkalpošanas nodaļa, Tālrunis: +371 68803505, E-pasts: jautajumi@liaa.gov.lv (link sends e-mail)