Ar sirsnības sajūtu noslēgusies Latgales diena Rīgā

Latgales plānošanas reģiona īstenotā Latvijas-Krievijas pārrobežu sadarbības programmas projekta “Amatniecība bez robežām”, akronīms Crafts, ietvaros 2020.gada 15.augustā notika pasākums amatniekiem “Latgales diena Rīgā”.

Šī publikācija ir sagatavota ar Latvijas-Krievijas pārrobežu sadarbības programmas 2014.-2020.gadam finansiālu atbalstu. Par tās saturu pilnībā atbild Latgales plānošanas reģions un tā var neatspoguļot Programmas, Programmas dalībvalstu Latvijas un Krievijas, kā arī Eiropas Savienības viedokli.

Neskatoties uz šī gada dažādiem ierobežojumiem pasākumos, Neatkarības laukumā viesus gaidīja plašs Latgales ceļojošais tirgus ar vairāk nekā 40 amatnieku, mājražotāju un jauno uzņēmēju darbošanos. Apmeklētājiem bija iespēja vērot un pašiem iesaistīties kokamatnieka, pinēju un māla meistarklasēs, sniedzot vienreizēju iespēju Rīgas iedzīvotājiem un viesiem tuvāk iepazīt Latgales reģionu, tā daudzkrāsaino kultūru un tradīcijas. Pasākumā tika popularizēta Latgale kā amatnieku citadele un pievilcīgs tūrisma ceļojumu galamērķis.

Latgales dienas ciemiņi varēja iepazīties ar ceļojošā tirgus dalībniekiem un iegādāties Latgales amatnieku skaistos ražojumus no stikla, keramikas, porcelāna, ādas, lina, dzijas izstrādājumus, pinumus no klūgām, interjera rotaļlietas, audēju un citu rokdarbnieču darbus.  Pasākumā virmoja gardo lauku labumu smarža un visu varēja nogaršot un nopirkt: svaigu, uz kļavu lapām un klona ceptu rupjmaizi, mājas sieru, kūpinātu gaļu, mājas desas un speķi, mājas vīnus, īstu lauku miestiņu, zāļu tējas, ķiploku marmelādes un karameles, šokolādes medu un vaska izstrādājumus, dažādus putraimus, un cienāties ar zirņu plācenīšiem un papildu tam visam – baudīt viesmīlīgu un omulīgu gaisotni kā Latgalē!

Tirgus atraktivitāti spilgtināja latgaļu sarunvaloda, dziesmas un konkursi Oskara Bērziņa vadībā. Informāciju par tūrisma piedāvājumu un iespējām Latgales reģionā sniedza Daugavpils pilsētas un novada tūrisma informācijas centri, savukārt par uzņēmējdarbības un remigrācijas iespējām Latgalē konsultēja Latgales uzņēmējdarbības centra pārstāvji. Pasākumā tika prezentēts arī Latgales plānošanas reģiona īstenotais Latvijas- Krievijas pārrobežu sadarbības programmas projekts “Amatniecība bez robežām”, bija iespēja iepazīties ar Pleskavas apgabala amatnieku darbiem caur video stāstiem.

Kā atzīst Latgales plānošanas reģiona Attīstības padomes priekšsēdētāja vietnieks Sergejs Maksimovs: „Latgales plānošanas reģiona un Latgales amatnieku veiksmīgā sadarbība ir labs piemērs valsts un uzņēmēju kopdarbībai. Pateicoties plānošanas reģiona un pašvaldību darbam tūrisma infrastruktūras objektu attīstībā, Latgale jau vairākus gadus pēc kārtas ir viens no pieprasītākajiem ceļojumu galamērķiem Latvijā, kurp cilvēki dodas pēc pozitīvām emocijām un jaunām sajūtām. Īpašā latgaliešu sirsnība un patiesums ir iemesls tam, ka Latgales diena Rīgā jau ir kļuvusi par neatņemamu Rīgas svētku sastāvdaļu.”

„Ir patīkami apzināties, ka sirsnīgums, izpalīdzība un labestība joprojām mīt latgaliešos, jo gadu no gada, rīkojot Latgales dienu Rīgā, Latgales amatnieki ir atsaucīgi un izpalīdzīgi. Tie ir cilvēki, kam var uzticēties un uz kuriem var paļauties,” atzina projekta “Amatniecība bez robežām” vadītāja Kristīne Smagare.

Pasākuma noslēgumā notika tradicionālā dalībnieku un apmeklētāju sadziedāšanās ar populāro godu dziesmu “Pi Dīveņa gari goldi”.

 

Paldies projekta partneriem un amatniekiem par līdzdalību pasākumā Latgales dienā Rīgā!