Apmācību programma ūdenssaimniecību pakalpojumu sniedzējiem

12. -13. augustā Daugavpilī notiks bezmaksas apmācības pašvaldību kapitālsabiedrību darbiniekiem un ūdenssaimniecību objektu uzturētājiem un apsaimniekotājiem, ko organizē Latgales plānošanas reģions Latvijas – Krievijas pārrobežu sadarbības programmas 2014.-2020.gadam projekta Nr. LV-RU-003 “Tīrs ūdens programmas reģioniem”, akronīms Pure Water, ietvaros.

Šī publikācija ir sagatavota ar Latvijas-Krievijas pārrobežu sadarbības programmas 2014.-2020.gadam finansiālu atbalstu. Par tās saturu pilnībā atbild Latgales plānošanas reģions un tā var neatspoguļot Programmas, Programmas dalībvalstu Latvijas un Krievijas, kā arī Eiropas Savienības viedokli.

Apmācību norises vieta un laiki:

12.-13. augusts, 2020 – Daugavpilī, Saules ielā 38, sākums plkst.9.30

19.-20. augusts, 2020 – Rēzeknē, Atbrīvošanas alejā 121 B, sākums plkst.9.30

Apmācību valoda -latviešu

Apmācību mērķis ir nodrošināt kapacitātes stiprināšanu  ūdensapgādes un kanalizācijas sistēmas ekspluatācijas, lietošanas un aizsardzības jomā. Apmācību laikā dalībniekiem būs iespēja ne tikai padziļināt savas zināšanas, bet arī dalīties pieredzē par jautājumiem, kas skar ūdenssaimniecības iekārtu ekspluatāciju un uzturēšanu. Apmācību vadīs lektors H.Heinrihsons un J.Ambainis no SIA “INDUCONT”.

Pasākuma laikā tiks veikta fotografēšana, lai informētu sabiedrību par pasākumu un nodrošinātu projekta publicitāti.

Programma 12.-13.08_Daugavpils_Pure Water

Programma 19.-20.08_Rezekne_Pure Water