Amatniecība bez robežām. Metāls

Latgales plānošanas reģions Latvijas-Krievijas pārrobežu sadarbības programmas 2014.-2020. gadam projekta LV-RU-018 “Amatniecība bez robežām”, akronīms Crafts, ietvaros ir izstrādājis īsus video stāstus par četrām amatniecības nozarēm- metālapstrāde, tekstils, kokapstrāde un keramika. Aicinām ieskatīties pirmajā no četriem video stāstiem “Amatniecības bez robežām. Metāls.”

Šī publikācija ir sagatavota ar Latvijas-Krievijas pārrobežu sadarbības programmas 2014.-2020.gadam finansiālu atbalstu. Par tās saturu pilnībā atbild Latgales plānošanas reģions un tā var neatspoguļot Programmas, Programmas dalībvalstu Latvijas un Krievijas, kā arī Eiropas Savienības viedokli.

Latgales plānošanas reģions un projekta komanda pateicas visiem video stāsta tapšanā iesaistītajiem – aktierim Kristapam Rasimam, video operatoram Ivaram Utinānam un protams SIA Metta Steel Andrim Galam un Margitai Štālei Krēmerei!

Šī publikācija ir sagatavota ar Latvijas-Krievijas pārrobežu sadarbības programmas 2014.-2020. gadam finansiālu atbalstu. Par tās saturu pilnībā atbild Latgales plānošanas reģions un tā var neatspoguļot Programmas, Programmas dalībvalstu Latvijas un Krievijas, kā arī Eiropas Savienības viedokli.