Aktualitātes nodarbinātības jautājumos Ludzas novadā

Ar interesantām un saturīgām diskusijām Ludzā tika aizvadīts NVA un EURES seminārs darba devējiem “Aktualitātes nodarbinātības jautājumos”, kurā piedalījās arī remigrācijas koordinatore Latgalē Astrīda Leščinska. Sadarbībai valsts iestāžu un privātā sektora starpā ir liela nozīme, jo nodarbinātības jautājumi ir aktuāli gan darba devējiem, gan speciālistiem, kas ikdienā strādā ar potenciālajiem darba ņēmējiem, neatkarīgi no tā vai viņi jau ir remigrējuši vai tikai plāno savu atgriešanos dzimtenē.
Semināra gaitā:
– Edgars Tereško, NVA Ludzas filiāles vadītājs klāstīja skaitļus un faktus par un ap nodarbinātību Ludzas novadā.
– Anna Zaščerinska, NVA Ludzas filiāles koordinējošā eksperte, ESF projekts “Subsidētās darbavietas bezdarbniekiem” stāstīja par pasākumiem noteiktām personu grupām, De minimis atbalstu.
– Par pasākumiem vajadzīgo speciālistu apmācībām – “Apmācība pie darba devēja”, “Apmācība pēc darba devēja pieprasījuma” runāja Rita Kozlovska, NVA Ludzas filiāles koordinējošā eksperte, ESF projekts “Atbalsts bezdarbnieku izglītībai”.
– Par aģentūras ESF projektu aktualitātēm darba devēju atbalstam klātesošiem skaidroja Pāvels Beļisovs, NVA ES fondu projektu departamenta direktors.
– Par EURES pakalpojumiem darba devējiem – par EURES atbalstu darba devējiem darbinieku meklēšanā (brīvo darba vietu reģistrēšana; darbinieku atlases; darba gadatirgi), par Eiropas darba mobilitātes portālu www.eures.europa.eu un Eiropas darba dienu platformu www.europeanjobdays.eu un par „Tava pirmā EURES darba vieta” un “Reactivate” mobilitātes shēmām, tostarp  finanšu atbalstu darba devējiem šo pasākumu ietvaros detalizēti stāstīja Inga Gerasimova, NVA Rēzeknes filiāles konsultante EURES jautājumos.
– Bet par izaicinājumiem un iespējām remigrantiem un darba devējiem”–  potenciālā remigranta profilu, izpratni par CV, intervijas formu un gaitu, darba attiecību attālinātu plānošanu, pasaules pieredzes pārnešanu uz Latviju, sadarbības iespējām remigrantu nodarbinātībā klātesošos uzrunāja Astrīda Leščinska, Latgales plānošanas reģiona remigrācijas koordinatore.

Runātāju prezentācijas pieejamas šeit:

Belisovs-NVA-Parvalde_Ludza_09.10.2020

Gerasimova-EURES_Ludza_09.10.2020

Belisovs-NVA-Parvalde_Ludza_09.10.2020

Lescinska-Remigr_Ludza_09.10.2020