Aktuālie attālinātie pasākumi uzņēmējiem Augustā un Septembrī

27.07.2020 Atbalsts eksportējošiem uzņēmumiem Covid-19 krīzes seku pārvarēšanai (vebinārs)Aicinām klausīties vebināru par valsts sniegto atbalstu uzņēmumiem darba samaksas kompensēšanai Covid-19 krīzes seku pārvarēšanai, kurā LIAA pārstāvji stāstīts par atbalsta programmas apmēriem, nosacījumiem, pieteikšanās kārtību un atbalsta izsniegšanu!
28.07.2020 Atbalsts tūrisma nozares uzņēmumiem Covid-19 krīzes seku pārvarēšanai (vebinārs)Aicinām klausīties vebināru par valsts sniegto atbalstu tūrisma nozares uzņēmumiem darba samaksas kompensēšanai Covid-19 krīzes seku pārvarēšanai, kurā LIAA pārstāvji stāstīts par atbalsta programmas apmēriem, nosacījumiem, pieteikšanās kārtību un atbalsta izsniegšanu!
30.07.2020 Mini-MBA informatīvs seminārsMini-MBA ir pasaules biznesa augstākās izglītības iestāžu lietots programmas formāts, kas filozofijā, saturā un mācību metodēs līdzinās biznesa administrācijas maģistru (Master of Business Administration, MBA) programmām. Apmācības ir būtiski īsākas, nekā augstskolu studiju programmas, taču intensīvākas nekā standarta interešu izglītības kursi.
4.08.2020 PAŠVALDĪBU LOMA UZŅĒMĒJDARBĪBAS ATTĪSTĪBĀ
  • Tiešie atbalsta veidi uzņēmējiem;
  • Nekustamā īpašuma (turpmāk – NĪ) iznomāšana, nodošana lietošanā uzņēmējiem;
  • Infrastruktūras nodrošināšana uzņēmējiem;
  • Pašvaldību funkciju deleģēšana uzņēmējiem, piemēram, NĪ apsaimniekošana u.tml.;
5; 12; 19; 26.08.2020 Tiešsaistes kurss Organizācijas vadība paaugstināta stresa apstākļos. Cena 100 EURSniegt zināšanas par stresa pārvarēšanas stratēģijām vadītājiem, organizācijā un īpaši pārmaiņu apstākļos, attīstīt individuālās prasmes regulēt stresa līmeni un veidot konstruktīvu komunikāciju.
6.08.2020 Kā strādāt pēc Covid-19? Covid-19 ietekmējis teju ikviena uzņēmuma darbību ne vienā vien jomā. Daudzas no ieviestajām pārmaiņām kļūs par normu arī turpmāk. Šo izmaiņu radītos aktuālākos nodokļu un juridiskos aspektus, par ko domā un uztraucas starptautiskie, kā arī vietējie uzņēmumi, aplūkosim vebinārā
12.08.2020 Būtiskākais darba tiesisko attiecību regulējumā. Cena 75 EURSeminārā tiks analizēti šobrīd aktuālākie jautājumi darba laika piemērošanā un darba devēja uzteikuma process sakarā ar darbinieku skaita samazināšanu. Tāpat būtisks ir jautājums, kā izbeigt ar darbinieku noslēgto vienošanos par papildu darbu un kā tas tiek vērtēts tiesu praksē. Lektore Karīna Platā sniegs informāciju gan no likuma, gan dokumentu pārvaldības aspekta.
12.08.2020 Tiešsaistes kurss Iepirkumu plānošana – kļūdas un ieteikumi. Cena 23 EURSniegt informāciju par iepirkumu plānošanu, iepirkuma priekšmeta apvienošanu un dalīšanu daļās, paredzamās līgumcenas noteikšanu, iepirkumu plānu sagatavošanu, konsultēšanos ar tirgus dalībniekiem.
18.08.2020 Tiešsaistes kurss Lai būtu rezultāts – Pareizie jautājumi pareizajiem cilvēkiem. Cena 46 EURApgūt zināšanas, praktiskas iemaņas par precīzu un spēcīgu jautājumu uzdošanas tehnikām un atbilžu saņemšanu.
25.08.2020 Tiešsaistes kurss Sistēmiska pieeja darbam. Cena 46 EURPapildināt zināšanas par organizāciju kā sistēmu un izpratni par sistēmas funkcijām un ietekmi ikdienas procesos
26.08.2020 Tiešsaistes kurss Klienta konsultanta personības loma efektīvai komunikācijai ar klientu. Cena 46 EURMācību kursa mērķis: 1. Personības faktora nozīmīguma apzināšanās komunikācijā ar klientu.
2. Savas personīgās atbildības apzināšanās komunikācijā ar klientu.
3. Savu komunikācijas kļūdu atpazīšana un komunikācijas iemaņu uzlabošana komunikācijā ar klientu/ kolēģiem un citiem sadarbības partneriem.
27.08.2020 Tiešsaistes kurss Konfliktu un emociju vadīšana darbā ar klientiem/ kolēģiem/ darbiniekiem/ vadību/ sadarbības partneriem. Cena 46 EURVeidot padziļinātas praktiskās iemaņas un teorētiskās zināšanas par konfliktu/emociju menedžmentu, kā arī jaunu uzvedības modeļu un situāciju modelēšanu, plānošanu, apgūšanu (paradumu veidošanu) un nostiprināšanu. Sniegt praktiskās iemaņas un veidot padziļinātu izpratni par pašregulāciju konfliktsituācijās, kā arī apgūt konfliktu un emociju vadības tehnikas.
28.08.2020 Tiešsaistes kurss Stresa menedžments. Cena 46 EURSniegt zināšanas par stresa veidošanās mehānismiem un pamatprincipiem un pilnveidot stresa menedžmenta prasmes un iemaņas, lai paaugstinātu individuālo stresa izpratnes un integrācijas līmeni.
10; 17; 24.09. un 1.10.2020 Tiešsaistes kurss Praktiski paņēmieni stresa un emociju regulēšanai saskarsmē. Cena 60 EURSniegt zināšanas par stresa reakcijas veidošanos un savstarpējo ietekmēšanos saskarsmē, attīstīt spējas apzināties sevi, regulēt savas emocijas un prasmes pielietot stresa līmeņa līdzsvarošanas paņēmienus.
10.09.2020 Tiešsaistes kurss Laika menedžments. Cena 46 EURSniegt teorētiskas zināšanas un praktiskas iemaņas laika menedžmentā, kas rada pievienoto vērtību darbam ar efektīvāku laika menedžmentu, atbilstoši darba uzdevumiem un prioritātēm.
14.09.2020 Tiešsaistes kurss Pārmaiņu vadība. Cena 46 EURMācību kursa mērķis:

  1. Sniegt dziļāku izpratni par pārmaiņu procesiem individuālajā līmenī, ļaujot noformulēt, kas un kā ietekmē individuālo uztveri un attieksmi pret pārmaiņām.
  2. sniegt ieskatu par komandas iesaistes aspektiem pārmaiņu vadībā, to mijiedarbību ar motivāciju un proaktīvu uzvedību darba vietā.
  3. Semināra rezultātā tā dalībnieki labāk izpratīs vadītāja lomu un nozīmi pārmaiņu vadībā, un uzlabos savas prasmes iesaistīt padotos pārmaiņu plāna realizācijā.
22.09.2020 Tiešsaistes kurss Ievads apzinātībā balstītā stresa samazināšanā. Cena 30 EURVeicināt izpratni par stresa cēloņiem ikdienā un tā iespējamo ietekmi uz pašajūtu un profesionālo produktivitāti; Iepazīstināt ar apzinātības prakses pieeju un tās pielietojumu darba vietā, ka arī ārpus darba laika. Izmēģināt praktiski apzinātības praksē balstītas meditācijas tehnikas ikdienas stresa mazināšanai