Pēc VI sniegtās informācijas, pārējās oficiālajās peldvietās peldēties ir atļauts. Par to liecina inspekcijas 6.jūlijā un 7.jūlijā veiktās peldūdens kvalitātes pārbaudes.

Ūdens kvalitāti 56 oficiālajās jūras un iekšzemes peldvietās inspekcija pārbaudīs līdz 15.septembrim, ņemot ūdens paraugus peldvietās katru mēnesi, uzsvēra VI.

Visa informācija par oficiālajām un neoficiālajām peldvietām, kurās tiek pārbaudīta ūdens kvalitāte, pieejama Inspekcijas tīmekļa vietnes “www.vi.gov.lv”.

Nākamās plānveida analīzes tiks veiktas 3.augustā un 4.augustā, savukārt to rezultāti gaidāmi 7.augustā.