Aicinām piedalīties projekta LLI-402 “risk-free” noslēguma pasākumā Visaginā!

2020.gada 26.jūnijā Visaginā, kempinga zonā, norisināsies projekta noslēguma pasākums – sporta sacensības, lai mudinātu jauniešus iesaistīties sporta aktivitātēs un līdzdarboties ar citiem jauniešiem, tādējādi veicinot arī sociālo integrāciju.

Sacensības norisināsies 3 komandu sporta disciplīnās – 3×3 basketbols, 4×4 volejbols, 5×5 futbols – dažādās vecuma grupās un sadalījumos, kas norādīti programmās. Dalībniekiem būs iespēja sacensties arī armvrestlingā.

Noslēguma pasākuma programma

Detalizētu informāciju par pasākuma norisi un dalībnieku atlases procesu var iegūt, sazinoties ar projekta vadītāju Ilutu Kriškijāni, rakstot uz e-pastu: iluta.kriskijane@lpr.gov.lv, vai zvanot 65423801! Dalībnieku skaits ir ierobežots! Pieteiktajiem dalībniekiem tiks nodrošināta nokļūšana līdz pasākuma norises vietai Visaginā un atpakaļ, kā arī pusdienas pasākuma laikā. Pasākuma organizators – Visaginas pašvaldības administrācija – ir atbildīgs par drošības noteikumu nodrošināšanu un ievērošanu atbilstoši likumdošanas prasībām Lietuvā.

Projekts LLI-402 “Riska grupas jauniešu sociālā integrācija, balstoties uz sporta aktivitātēm” (risk-free) tiek īstenots Interreg V-A Latvijas – Lietuvas pārrobežu sadarbības programmas 2014. – 2020.gadam ietvaros. Šo projektu finansē Eiropas Savienība. Kopējās projekta izmaksas ir 750 973,98 EUR. Projekta līdzfinansējums no Eiropas Reģionālās attīstības fonda ir 638 327,88 EUR. Šī preses relīze ir sagatavota ar Eiropas Savienības finansiālo atbalstu. Par šī raksta saturu pilnībā atbild Latgales plānošanas reģions, un tas nekādos apstākļos nav uzskatāms par Eiropas Savienības oficiālo nostāju.