Aicina uz sikspārņu izzināšanas vakaru

Trešdien, 15. jūlijā, Lūznavas muiža aicina izzināt sikspārņus un to noteikšanas iespējas muižā un parkā – tiks rīkotas apmācības par sikspārņiem un to detektoriem. Sikspārņu izziņas vakaru vadīs sikspārņu pētnieks Viesturs Vintulis. Bezmaksas apmācībām var pieteikties, zvanot 29390701 vai rakstot muiza@luznava.lv.

15. jūlija vakarā no 19.00 līdz 23.00 ikvienu interesentu, bet jo īpaši topošos un esošos gidus, dabas draugus, nakts ekskursiju vadītājus, Lūznavas muižas sikspārnis Mūzis aicina uz apmācībām par sikspārņiem muižā un parkā un noslēpumaino “naktsputnu” detektoriem. Vakara gaitā varēs izzināt, kas ir sikspārņi un kādēļ tiek izmantoti detektori to noteikšanai, notiks īsa praktiska detektoru lietošanas apmācība, kā arī muižas parkā pašiem praktiski būs iespēja iepazīt sikspārņus dabā, dzirdēt dažādu sugu saucienus un noskaidrot, kādās vietās sikspārņus vērot ir vislabāk. Vakara lektors, apmācību un sikspārņu izziņas vadītājs būs sikspārņu pētnieks Viesturs Vintulis.

Sikspārņu izzināšanas stāsts Lūznavas muižā sākās 2016. gada pavasarī līdz ar garausainajam sikspārnim (Plecotus auritus, saukts arī par brūno garausi) veltīto notikumu “Dabas koncertzāle”. Taču muižā mīt ne vien muižas dabas aktivitāšu aizgādnis garausainais sikspārnis, kurš Lūznavā ieguvis vārdu Mūzis, bet arī pigmejsikspārnis (Pipistrellus pygmaeus), dīķu naktssikspārnis (Myotis dasycneme Boie) un Natūza sikspārnis (Pipistrellus nathusii Keyserling et Blasius). Sikspārņus Lūznavas muižas jumtā, gatavojoties “Dabas koncertzāles” notikumam atklāja tieši Viesturs Vintulis kopā ar kolēģi Normundu Kukāru, apsekojot pasākuma norises vietu un veicot novērojumus uz vietas muižā. Atradums vēlāk rosinājis izveidot arī dīķa naktssikspārņa sugas aizsardzības plānu Lūznavā.

No 2019. gada maija līdz 2021. gada maijam, sadarbojoties ar Alūksnes novada pašvaldību kā vadošo partneri un biedrību “Latvijas Piļu un muižu asociācija” (LPMA), Lūznavas muiža ir iesaistīta Latvijas-Krievijas pārrobežu sadarbības programmas 2014.–2020. gadam projektā “630 verstis pilnas sajūtām/ Sajūtu verstis”/“630 Versts Full of Feelings/Versts of Feelings”. Tajā muižai bijusi iespēja iegādāties sikspārņu detektorus, kurus nu visiem kopā šovasar ir iespēja izzināt un sākt izmantot.

Trešdienas vakara apmācības ikvienam ir bezmaksas, taču pirms tam lūgums pieteikties, zvanot 29390701 vai rakstot muiza@luznava.lv. Tāpat uz vietas muižā būs iespēja nopirkt Latgalē grauzdēto KUUP kafiju, taču maizītes gan jāņem līdzi pašiem, kā arī aicinām ģērbties atbilstoši laikapstākļiem, lai visu vakara gaitu būtu silti.