Aicina rūpīgi izvērtēt Covid-19 riskus Erasmus+ decentralizēto aktivitāšu projektu īstenošanā

Ņemot vērā vīrusa Covid-19 izplatību un konstatētos saslimšanas gadījumus, kas ir radījuši ietekmi arī uz Eiropas Savienības programmu projektu īstenošanu, Valsts izglītības attīstības aģentūra (VIAA) aicina visas Erasmus+ programmas projektu atbildīgās personas un dalībniekus rūpīgi izvērtēt riskus, pieņemot lēmumus par došanos mobilitātēs vai citās starptautisko projektu aktivitātēs uz ārzemēm, sekojot konkrētajā projektā iesaistīto dalībvalstu atbildīgo institūciju oficiālajām norādēm par ceļošanas drošību.

Aicinām Erasmus+ projektu īstenotājus, nosūtošās un uzņemošās organizācijas vērtēt situācijas dinamiku un sekot dalībvalstu oficiālajām norādēm par došanos uz vai no vīrusa skartajām valstīm un reģioniem. Ņemot vērā partnerorganizāciju valstu nacionālos ceļojumu ierobežojumus (ja tādi ir vai tuvākajā laikā rodas), projektu īstenotājiem jāizvērtē starptautisko aktivitāšu īstenošana, visiem projekta partneriem savlaicīgi un rakstveidā vienojoties par to pārtraukšanu, atcelšanu vai pārcelšanu. Ja tiek pieņemts lēmums īstenot plānotās aktivitātes, tad, ņemot vērā situācijas dinamiku, aicinām iegādāties tādas ceļošanas biļetes, kuras paredz iespēju tās nepieciešamības gadījumā atcelt vai mainīt paredzēto ceļošanas laiku.

Atbilstoši Eiropas Komisijas norādēm, Erasmus+ programmas projektu aktivitātēm, kuras tiek pārtrauktas, atceltas vai pārceltas objektīvu, ar koronavīrusa Covid-19 saistītu apstākļu dēļ, var piemērot finansējuma līguma pantu par force majeure situācijas piemērošanu, kas nosaka iesaistīto pušu rīcību informācijas apmaiņas un finanšu attaisnošanas nodrošināšanai. Pirms tam aicinām pārliecināties, vai force majeure situācijā izlietotais finansējums nav pilnībā vai daļēji atgūstams, vienojoties ar partneriem, sniegtā pakalpojuma nosacījumu vai apdrošināšanas ietvaros (piemēram, par veiktajām aviobiļešu, dzīvesvietas rezervācijām utt.). Vēršam uzmanību, ka Latvijas lidsabiedrība airBaltic pieņēmusi lēmumu piedāvāt saviem pasažieriem vienu bezmaksas datuma maiņas iespēju visām rezervācijām, kas veiktas no 10. līdz 31. martam, kuru varēs izmantot ceļošanai līdz 2020. gada 31. decembrim. Detalizēta informācija pieejama airBaltic mājaslapā.

Papildus VIAA aicina rast risinājumu projekta turpināšanai atbilstoši Finansējuma līguma I pielikuma “Vispārējie noteikumi” atbilstošajiem punktiem, lai iespējami ierobežotu nepārvaramās varas potenciāli radītās sekas. Aicinām iespēju robežās izvērtēt aktivitāšu īstenošanas laika pārcelšanu Finansējuma līguma darbības perioda ietvaros. Ja spēkā esošais līguma darbības periods vērtējams kā nepietiekams aktivitāšu pārplānošanai uz vēlāku laiku, lūdzam sazināties ar VIAA par iespēju veikt līguma termiņa pagarināšanu atbilstoši programmas nosacījumiem un Eiropas Komisijas sniegtajām norādēm.

​Pieņemot lēmumus par Erasmus+ projektu aktivitāšu pārtraukšanu, atcelšanu vai pārcelšanu, lūdzam projektu īstenotāju savlaicīgi sazināties ar katra attiecīgā projekta koordinatoru VIAA. Tādējādi nepieciešamības gadījumā katra Erasmus+ programmas projekta situācija tiks izvērtēta un konsultēta individuāli, ņemot vērā projekta aktivitāšu veidu, šī brīža statusu un specifiku.

Pasaulē un Eiropā strauji mainās Covid-19 infekcijas skarto teritoriju saraksts. Aicinām sekot līdzi situācijas attīstībai: Eiropas Slimību profilakses un kontroles centra informācijai un Slimību profilakses un kontroles centra rekomendācijām, kā arī regulāri iepazīties ar ceļojuma brīdinājumiem Ārlietu ministrijas mājaslapā un ieteikumiem izglītības iestādēm un vecākiem Izglītības un zinātnes ministrijas mājaslapā.