Aicina pieteikties romu tautas deju meistarklasei

Biedrība “Dienvidlatgales NVO atbalsta centrs” sadarbībā Jauniešu biedrība “Dagne” ar Kultūras ministrijas atbalstu, lai veicinātu Latvijas romu kultūras savpatnības saglabāšanu, atbalstot Krāslavas šīs nacionālās minoritātes iniciatīvu,  šī gada 17. decembrī plkst. 17:30 organizē romu tautas deju meistarklasi, ko vadīs Lidija Čubreviča.

Meistarklases laikā tiks prezentēti romu tautastērpi, kas šobrīd tiek izgatavoti to autentiskumu un kvalitāti saskaņojot ar Krāslavas romu kopienas pārstāvēm.

Meistarklases laikā interesentiem būs iespēja iepazīties gan ar romu deju pamatsoļiem, to īpatnībām, gan ar to tautastērpu un tā valkāšanas tradīcijām.

Pasākuma rīkotāji aicina interesentus pieteikties tiešsaistes apmācībām līdz 16.decembria 15:00 aizpildot pieteikuma anketu ej.uz/pebi.

Tautastērpi Krāslavas romu kopienai, kā arī deju meistarklase notiek Dienvidlatgales NVO atbalsta centra un Kultūras ministrijas noslēgtā līdzdalības līguma “Par atsevišķu valsts pārvaldes uzdevumu veikšanu mazākumtautību līdzdalības veicināšanas jomā” (Nr. 2.5 – 8 – 26) ietvaros.

Vairāk par līdzdalības līgumu un atbalstu Latgales mazākumtautību NVO iespējams uzzināt DNVOAC interneta vietnē www.nvoc.lv.

Мастер-класс по цыганскому танцу

Informācija krievu valodā:

Общество «Центр поддержки НПО Южной Латгалии» в сотрудничестве с молодёжным обществом «Дагне», а также с поддержкой Министерства Культуры, в целях сохранения идентичности цыганской культуры и поддержки инициативы данного нац. меньшинства в окрестностях Краславы, 17. декабря в 17:30 проведут мастер-класс по цыганскому танцу, ведущей которого будет Лидия Чубревич. Во время мероприятия пройдёт презентация цыганских народных костюмов, которые в данный момент изготавливаются руководствуясь советами и традициями цыганской общины.

Во время мастер-класса будет возможность ознакомиться как с основами цыганского танца, так и с цыганскими народными костюмами и традициями связанными с их ношением.

Организаторы призывают желающих до 15:00, 16. декабря заполнить зачвку на участие – ej.uz/pebi.

В рамках соглашения об участии «О выполнении определенных задач государственного управления в области содействия участию меньшинств» (№ 2.5 – 8 – 26) заключённого Центром поддержки НПО Южной Латгалии, Краславской цыганской общине будут предоставлены цыганские народные костюмы, также будет проведен мастер-класс по цыганскому танцу.

Больше о соглашении об участии и поддержке НПО Латгальских нац. меньшинств вы можете узнать на странице Центра поддержки НПО Южной Латгалии – www.nvoc.lv

Информацию подготовил: Председатель правления молодёжного общества «Дагне» – Айвар Бачкур

На русский перевёл: Член правления молодежного общества «Дагне» – Юрий Ловчиновский

За дополнительной информацией обращайтесь: по номеру: +37129693869, на почту: aivars.bachkurs@gmail.com