Aicina pieteikt pretendentus Rēzeknes novada augstākā apbalvojuma- novada Atzinības raksta saņemšanai

Tuvojas Valsts svētki- Latvijas Republikas Neatkarības proklamēšanas diena, kad tradicionāli godinām novada cilvēkus, kuru profesionalitāte, godprātība, radošums un aktivitāte ir balsts Latvijas valsts izaugsmei un labklājībai, pasniedzot augstāko Rēzeknes novada pašvaldības apbalvojumu- novada Atzinības rakstu.

Šogad pretendentus aicinām iesniegt līdz šī gada 1. oktobrim. Kopumā tiks pasniegti 15 apbalvojumi.

Komisijai ierosinājumu par Atzinības raksta piešķiršanu ir tiesīgi iesniegt Rēzeknes novada domes deputāti, novada pašvaldības izpilddirektors, pašvaldības administrācijas nodaļu vadītāji, pašvaldības iestāžu vadītāji, pašvaldības kapitālsabiedrību valdes locekļi, Rēzeknes novada uzņēmēju konsultatīvā padome un iedzīvotāju konsultatīvās padomes. Pieteikt pretendentus var vairākās nominācijās- Sabiedriskā aktivitāte, Izglītība, zinātne, sports, Darbs pašvaldībā, Ekonomika un tautsaimniecība, Veselības aprūpe, sociālais darbs un Kultūra.

Iesniegtos pieteikumus vērtēs Rēzeknes novada domes lēmumu izveidotā Apbalvošanas komisija, kuras sastāvā ir Rēzeknes novada domes priekšsēdētājs, priekšsēdētāja vietniece, izpilddirektors, domes pastāvīgo komiteju vadītāji un sabiedrisko attiecību speciāliste.

Atzinības raksta saņēmēji tiks godināti Latvijas Republikas Neatkarības proklamēšanas dienai veltītajā svinīgajā pasākumā, viņiem tiks pasniegts atzinības raksts un piemiņas monēta.

Diāna Selecka, Rēzeknes novada pašvaldības Sabiedrisko attiecību speciāliste