Jauniešus aicina piedalīties īsā aptaujā

Šobrīd mēs visi piedzīvojam otro covid-19 vilni, un mēs, “Pusaudžu un jauniešu psihoterapijas centrs”, vēlāmies noskaidrot, kā tas ietekmē tevi un tavu mentālo veselību. Ja esi jaunietis vecumā no 12-24 gadiem un tu dzīvo Latvijā, aizpildi lūdzu anketu docs.google.com/. Tev tas aizņems mazāk nekā 5 minūtes, mēs neprasīsim tavu vārdu vai citas personiskas detaļas, bet tavas atbildes mums palīdzēs labāk saprast pusaudžu un jauniešu mentālās veselības stāvokli Latvijā, kā arī palīdzēs saprast, kā efektīvāk palīdzēt jauniem cilvēkiem, kuru mentālo veselību ietekmējusi pandēmija.

Сейчас мы все переживаем вторую волну covid-19, и мы, «Центр психотерапии подростков и молодежи», хотели узнать, как это влияет на тебя и твое ментальное здоровье. Если ты молодёжь в возрасте от 12 до 24 лет и живешь в Латвии, заполняй анкету docs.google.com/. Для тебя это займет менее 5 минут, мы не спросим твое имя или другие личные детали, а твои ответы помогут нам лучше понять положение подростков и молодёжи в Латвии, а также поможет понять, как эффективнее помочь молодым людям, чьё ментальное здоровье повлияла пандемия.