Amatniecības bez robežām. Koks

Latgales plānošanas reģions Latvijas-Krievijas pārrobežu sadarbības programmas 2014.-2020. gadam projekta LV-RU-018 “Amatniecība bez robežām”, akronīms Crafts, ietvaros ir izstrādājis īsus video stāstus par četrām amatniecības nozarēm – metālapstrāde, tekstils, kokapstrāde un keramika. Aicinām ieskatīties trešajā no četriem video stāstiem “Amatniecības bez robežām. Koks.”

Šī publikācija ir sagatavota ar Latvijas-Krievijas pārrobežu sadarbības programmas 2014.-2020. gadam finansiālu atbalstu. Par tās saturu pilnībā atbild Latgales plānošanas reģions un tā var neatspoguļot Programmas, Programmas dalībvalstu Latvijas un Krievijas, kā arī Eiropas Savienības viedokli.

Latgales plānošanas reģions un projekta komanda pateicas visiem video stāsta tapšanā iesaistītajiem – aktierim Kristapam Rasimam, operatoram Ivaram Utinānam un jaunajam amatniekam Jānim Savickim no Rēzeknes novada!