Aizvadīta D O M N Ī C A par remigrācijas jautājumiem

29.oktobrī visas dienas garumā Rīgā tika aizvadīta D O M N Ī C A par remigrācijas jautājumiem. Domnīcas mērķis bija sekmēt remigrācijas procesā iesaistīto pušu satikšanos, lai kopīgi izanalizētu šī brīža situāciju un rosinātu priekšlikumus, kā uzlabot remigrantu atgriešanās procesu. Remigrācijas programma Latvijā darbojas jau trešo gadu, ļaujot iesaistītajiem speciālistiem izdarīt secinājumus par problēmām un grūtībām, ar kurām saskaras remigranti. Problēmu loks ir plašs, bet būtiskākie jautājumi skar izglītību, darba atrašanu un pabalstu saņemšanas iespējas.
Diskusijas notika vairākos paneļos, ko atklāja Raivis Bremšmits, VARAM Reģionālās politikas departamenta direktors un Rūdolfs Cimdiņš, Rīgas plānošanas reģiona administrācijas vadītājs.

Pasākuma gaitu  moderēja Ansis Bogustovs. 

1. PANELIS: LĒMUMS PIEŅEMTS – KO TĀLĀK?

Remigrants pieņēmis lēmumu atgriezties uz dzīvi Latvijā. Kādus priekšdarbus jāveic un kādus sagatavošanās soļus jāsper? Biežākie jautājumi un kļūdas, lai atgriešanās būtu daudz veiksmīgāka.
Daina Šulca, remigrācijas koordinatore Rīgas plānošanas reģionā:
    • Apkopojums – ievads, kā remigranti piesaka savu vēlēšanos atrgriezties, kā viņi par to informē koordinatoru un kā sākās sadarbība starp remigrantu un remigrācijas koordinatoru.
Kristaps Kļaviņš, remigranta pieredzes stāsts:
    • Pieredzes stāsts par atgriešanās Latvijā sākumposmu un problēmām, ar kurām jāsaskaras, kas bija tie jautājumi, ar ko sāka pārcelšanos.
Juris Liepiņš
, Nodarbinātības valsts aģentūras Rīgas reģionālās filiāles, Konsultants EURES jautājumos:
     • Pŗaktiski padomi, Kādus dokumentus ieteicams nokārtot vēl mītnes zemē esot?
Rasma Kalniņa, VSAA, Pabalstu metodiskās vadības daļas vecākā eksperte:
    • Iespējamie ģimenes, bērnu u.c. pieejamie pabalsti remigrantiem.
Sanita Letapura, VSAA, Pensiju metodiskās vadības daļas vecākā eksperte
   • Pensiju pārcelšana no Lielbritānijas, ES valstīm un citām valstīm.

2. PANELIS: DARBS UN MĀJOKLIS

Lai sekmētu remigrantu palikšanu uz dzīvi Latvijā, ir svarīgi nodrošināt dzīvesvietu un darbu. Šajā jautājumā svarīgi ir izveidot un izmantot dažādus instrumentus, lai palīdzētu remigrantam darba atrašanā un mājokļa atrasānā. Kā valsts un pašvaldības var atbalstīt remigrantus šajā procesā?
Daina Šulca, remigrācijas koordinatore Rīgas plānošanas reģionā
:
   • Par darba un mājokļa aktualitāti remigrantu jautājumos.
Zane Jonina, remigranta pieredzes stāsts:
    • Atgriešanās stāsts un pieredze darba un mājokļa meklējumos.
Ināra Kopase, VID Nodokļu pārvaldes Fizisko personu nodokļu daļas Otrās metodikas nodaļas galvenā nodokļu inspektore:
    • Par darba veikšanu LV un ES. Piemēram, deklarējas Latvijā, bet attālināti turpina strādāt kādā ES valstī. Kurai valstij tiek maksāti nodokļi u.tml.
    • Nodokļu nomaksa rezidentiem un nerezidentiem.
    • ES pensijas aplikšana ar IIN Latvijā. Ārvalstīs gūto ienākumu deklarēšana/nedeklarēšana

Jānis Kreilis, SIA Your Move.lv dibinātājs un vadītājs:

     • Darba sludinājumu vietne remigrantiem. Darba devēju interese par darbiniekiem ar citu valstu pieredzi.
Andris Veismanis, ALTUM, Privātpersonu garantijas daļas vadītājs:
    • Par atbalstu ģimenēm ar bērniem un jaunajiem speciālistiem.
Olita Untāla, ALTUM, Vidzemes reģiona vadītāja:
    • Par atbalstu biznesa uzsākšanas iespējām.

3. PANELIS: COVID PANDĒMIJAS IZRAISĪTĀS IZMAIŅAS REMIGRĀCIJAS PROCESOS

Daina Šulca, remigrācijas koordinatore Rīgas plānošanas reģionā:
         • Kā izmainījās/neizmainījās remigrācijas procesi COVID ierobežojumu laikā?
Ilze Gotfrīda, remigranta pieredzes stāsts:
        • Atgriešanās stāsts un pieredze.
Viktors Līpenīts, Satiksmes ministrijas Transporta un sakaru drošības nodaļas vadītājs:
       • Kāda gaidāma avio, prāmju u.c. satiksme COVID pandēmijas ietekmē? Kā atgriezties mājās?
Ērika Pičukāne, Latviešu valodas aģentūras metodiķe:
       • Latviešu valodas apmācības attālināti.
Ints Balodis, Valsts reģionālās attīstības aģentūra:
      • Kā veikt valsts pārvaldes pakalpojumus attālināti?

Domnīcu rīkoja Rīgas plānošanas reģions.