Latgales SEZ noslēdz pirmo līgumu par paredzamo algu izmaksu veikšanu

Otrdien, 2020. gada 13. oktobrī, Dagdas novada Jaundomes muižā notika Latgales speciālās ekonomiskās zonas (Latgales SEZ) Uzraudzības komisijas sēde, kuru vadīja tās priekšsēdētājs Jānis Lāčplēsis.

Sanāksmes dalībnieki uzklausot Latgales plānošanas reģiona Latgales SEZ pārvaldnieka vietnieku Vladislavu Stankeviču, tika informēti, ka Latgales SEZ pārvalde ir saņēmusi divus iesniegumus no to jau esošajām kapitālsabiedrībām par jaunu līgumu slēgšanu par kopējo summu 0,56 milj. EUR.

No tiem apjomīgu ieguldījumu projekta pieteikumu Latgales SEZ pārvaldei iesniegusi SIA “ST Parks”. 265 000 EUR apmērā uzņēmums no 2020. gada septembra mēneša līdz 2021. gada beigām, plāno ražošanas telpu rekonstrukciju tērauda apstrādei ar skrošu mešanas iekārtu darbnīcas ierīkošanu. Ieguldījumu projekta realizācija uzņēmumam nepieciešama ņemot vērā nomnieka vajadzības pēc jauna pakalpojuma – tērauda virsmas attīrīšanas apstrādi pirms pretkorozijas pārklājuma uzklāšanas darbiem, tas ir, tērauda profilu attīrīšana no rūsas un krāsošanas darbiem nepieciešamā virsmas raupjuma iegūšanai, ko šobrīd SIA “ST Parks” nevar nodrošināt.

 Otrs ieguldījumu projekts, ko iesniegusi Latgales SEZ kapitālsabiedrība SIA “SMD Baltic”, paredz aprīkot tīrtelpu, kas ļaus palielināt ražošanas apjoma pieaugumu. Tas uzlabos produkcijas kvalitāti. Tīrtelpa paredzēta produktu montāžai, kas ir īpaši jutīgi pret dažādu daļiņu klātbūtni, piemēram, putekļiem, mikroorganismiem, aerosolu daļiņām u.c.. Pie tādiem produktiem pieder, piemēram, optiskās iekārtas un mikroelektronikas komponenti.  Uzņēmums ieguldījumu projektu plāno realizēt laika posmā no 2020. gada oktobra līdz 2021. gada martam, par kopējo summu 70 500 EUR. Ieguldījumu projekta rezultātā laika posmā no 2021. gada aprīļa līdz jūnijam plānots izveidot 10 jaunas darba vietas. Savukārt, paredzamo algu izmaksu veikšana, laika posmā līdz 2023. gada jūnijam, par īstenotā ieguldījumu projekta rezultātā jaunradītajām darba vietām, paredzēta par kopējo summu 297 816 EUR.

2020. gada 11. jūnijā, spēkā stājās Saeimas atbalstītie divi likumprojekti, kas paredzēja vairākus risinājumus Latgales SEZ  darbības uzlabošanā. Likums dod nodokļu atvieglojumus par sākotnējo ieguldījumu rezultātā radītajām jaunizveidotajām darba vietām SEZ kapitālsabiedrībās Latgalē. Atbalsts tiek attiecināts uz jaunradīto darba vietu algu izmaksām, bet ne vairāk kā par divu gadu periodā. SIA “SMD Baltic” ir pirmais šāda veida līgums, kas sevī iekļauj paredzamo algu izmaksu veikšanu.

“Latgales SEZ piesaistot ieguldījumus ražošanas un infrastruktūras attīstībai un jaunu darbavietu radīšanai, veicina Latgales reģiona attīstību. Atbalstot uzņēmējdarbības attīstību un izaugsmi Latgales reģionā, risinām jautājumu par bezdarba līmeņa samazināšanu Latgalē. Līdz ar pavasara izmaiņām likumdošanā tas veicinājis lielāku interesi no investoru puses un sācis nest augļus” norāda Jānis Lāčplēsis.

Apstiprinot abus ieguldījumu projektus, kopš Latgales SEZ darbības uzsākšanas, par investīcijām Latgales SEZ teritorijā ir noslēgti 31 līgums 23.6 milj. eiro ieguldījumu apmērā. Latgales SEZ iekļauti 77,11 ha platības. Saskaņā ar noslēgtajos līgumos paredzēto, līdz 2022. gadam plānots izveidot 188 jaunas darba vietas. Šobrīd jau realizēti 13 projekti, kopā 2019. gadā izveidojot 115 jaunas darba vietas. Kopš Latgales SEZ darbības uzsākšanas, 16 kapitālsabiedrībām piešķirts SEZ statuss.

Latgales plānošanas reģiona Administrācijas vadītāja/ Latgales SEZ pārvaldniece Iveta Maļina – Tabūne Latgales SEZ pārvaldes vārdā pateicas Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijai, Finanšu ministrijai, Budžeta un finanšu (nodokļu) komisijai, Tautsaimniecības, agrārās, vides un reģionālas politikas komisijai, un visiem 13. Saeimas deputātiem, kas atbalstīja virzītos likumprojektus. Jo īpaši liels paldies par iniciatīvu un sadarbību jāsaka Latgales apakškomisijas un no Latgales ievēlētajiem deputātiem, par atbalstu un ieguldīto darbu šo grozījumu tapšanā un atbalstu Latgales reģiona attīstībā.

Latgales SEZ atgādina, par likumā noteiktajām prasībām, kādām ir jāatbilst veiktajiem ieguldījumiem, pretendējot uz SEZ tiešo nodokļu atvieglojumiem, kā arī plašāku informāciju par Latgales SEZ darbības noteikumiem un iesniedzamo dokumentāciju var saņemt sazinoties ar Latgales SEZ pārvaldi: e-pasts: lsez@lpr.gov.lv, tālr.: 26511047.