3. decembris – Starptautiskā diena cilvēkiem ar invaliditāti

Apvienoto Nāciju Organizācijas Speciālās plenārsēdes laikā 1992. gada oktobrī tika pieņemta rezolūcija, kas pasludināja katra gada 3. decembri par Starptautisko personu ar invaliditāti dienu. Pirms 14 gadiem tika pieņemta ANO Konvencija par personu ar invaliditāti tiesībām. Uz cilvēktiesībām balstīta pieeja invaliditātei kļuvusi par atskaites punktu visā pasaulē. Latvija pievienojās Konvencijai pirms 10 gadiem.

Latvijā 2020. gadā ir pieņemti vairāki normatīvie akti, kas kalpos cilvēku ar invaliditāti dzīves kvalitātes un dzīves līmeņa uzlabošanai:

  • Ir noteikts, ka sākot ar 2021. gadu gaidāms būtisks valsts sociālā nodrošinājuma pabalsta un minimālās invaliditātes pensijas bāzes palielinājums.
  • Panākta vienošanās par izmaiņām asistenta pakalpojumā no 2021. gada 1. jūlija. Tiks mazināts birokrātiskais slogs – kļūs vieglāka atskaišu sagatavošana, tiks piešķirts noteikts asistenta pakalpojuma stundu skaits mēnesī, ko cilvēks, kam nepieciešams šāds pakalpojums, būs tiesīgs izmantot pēc saviem ieskatiem. Tiks ieviesta vienota nepieciešamības pēc asistenta atbalsta novērtēšanas anketa pieaugušajiem un arī palielināts atalgojums asistentiem.
  • Bērniem ar invaliditāti paredzēts paplašināt asistenta pakalpojuma saturu:  pavadonis, asistents, aprūpe dzīvesvietā.
  • Ir sagatavotas vadlīnijas augstskolām par iekļaujošas studiju vides veidošanu.
  • Bērniem ar smagiem funkcionāliem traucējumiem iespējams pakalpojumu saņemt astoņos dienas aprūpes centros.
  • 2021. gadā tiks īstenots izmēģinājumprojekts – Atelpas brīža pakalpojums mājoklī bērniem ar funkcionāliem traucējumiem.
  • Deinstitucionalizācijas projekta rezultātā dienas aprūpes centru un sociālās rehabilitācijas pakalpojumu klāsts cilvēkiem ar garīga rakstura traucējumiem un bērniem ar funkcionāliem traucējumiem būs pieejams vairāk vietās visā Latvijā.

Avots: Labklājības ministrija