13.05. notika Diasporas konsultatīvās padomes darba grupa par atbalstu remigrācijai

Atsaucoties uz Diasporas konsultatīvās padomes lēmumu par darba grupu veidošanu tālākai diasporas rīcībpolitikas plānošanai (darbs pie Rīcības plāna darbam ar diasporu 2021.-2023. gadam), š.g. 13. maijā notika attālinātā Diasporas konsultatīvās padomes darba grupas sēde.

Tika diskutēts par šādiem jautājumiem:

  • Tabula ar iniciatīvām;
  • Esošās situācijas apraksts;
  • ELA priekšlikumi;
  • Informatīvs pārskats par remigrācijas iniciatīvām 2019.gadā.

Š.g. 26. maijā tiek plānotā 2. DKP darba grupas sēde uz kuru atkārtoti tiek aicināti remigrācijas koordiantori.