Ziemeļlatgales vietējie mājražotāji un amatnieki cer uz sadarbību ar Rīgas Centrāltirgu

15.maijā  Ziemeļlatgales biznesa un tūrisma centrā notika diskusija par sadarbības iespējām ar AS „ Rīgas centrāltirgus”. Dalībnieku loks bija gana plašs –  piedalījās Balvu un apkārtējo novadu mājražotāji, amatnieki, uzņēmēji,  Latvijas Lauku konsultāciju un izglītības centra Balvu biroja (LLKC), Latgales plānošanas reģiona Latgales uzņēmējdarbības centra (LUC), Latgales reģiona attīstības aģentūras (LRAA), Gulbenes novada tūrisma aģentūras pārstāvji (TIC).

Rīgas Centrāltirgus tirdzniecības organizēšanas nodaļas darbiniece Daiga Šilkova iepazīstināja klātesošos ar tirgus iespējām un īpašo piedāvājumu reģiona vietējiem ražotājiem, kā arī aicināja pasākuma dalībniekus  savstarpējai sadarbībai. Kā viens no risinājumiem tika piedāvāts kopēju Latgales reģiona vai atsevišķu novadu  dienu rīkošana, paredzot arī kultūras programmu apmeklētājiem, viesiem. Rezultātā tiktu veicināta ne tikai reģiona mazo uzņēmēju atpazīstamība, produkcijas noiets, bet arī veicināts tūrisms.

Uzņēmēji atbalstīja  domu  par Latgales mājražotāju un amatnieku vietējās produkcijas pieteikšanu Rīgas Centrāltirgū  svētku pasākumu ietvaros, bet ikdienā  izteica vēlmi tirgoties vienotā stendā, kādā no esošajiem paviljoniem iekštelpās. Tāpat arī diskusijas dalībnieki aktīvi uzdeva jautājumus par tirgus piedāvājumiem tieši vietējiem razōtājiem, par izmaksām, un citiem jautājumiem.

Diskusijas laikā tika uzzināta katra  iespējamā sadarbības partnera vēlmes un vajadzības, kā arī tika lemts par  darba grupas izveidi, kura uzņemtos iniciatīvu iesākto procesu tālākai virzībai, pēc papildinformācijas saņemšanas no Centrāltirgus vadības.

Atbalstot vietējo produktu tirdzniecības paplašināšanu un reklamēšanu Centrāltirgū , tiks dots ieguldījums lauku attīstībā un atbalstīta vietējā ekonomika, kā arī Latvijas iedzīvotājiem un tūristiem tiks  sniegta iespēja iegādāties kvalitatīvus, Latvijā ražotus produktus.

Šis pasākums ir tikai sākums sarunai , no spējas vienoties par abpusēji izdevīgu sadarbību, starp Centrāltirgu un ražotājiem, būs atkarīga tālāka lauku ražotāju nokļūšana Rīgas Centrāltirgū.