VKKF izsludina konkursu muzikālā teātra iestudējumu radīšanai

Pateicoties Kultūras ministrijas iniciatīvai, 2020. gadā tiks organizēts konkurss “Atbalsts muzikālā teātra žanra attīstībai”.

„Latvijas kultūras ainavā būtiska loma ir arī muzikālā teātra iestudējumiem, kurus veic nevalstiskais sektors, nereti uzturot tos muzikālā teātra žanrus, kuri objektīvu iemeslu dēļ netiek aktualizēti vienīgajā muzikālajā teātrī valstī – Latvijas Nacionālajā operā un baletā. Nevalstiskais sektora darbs šajā žanrā ļauj mums baudīt muzikālā teātra daudzveidību. Esmu gandarīts, ka šis konkurss sniegs iespēju nevalstiskajam sektoram plānot un savlaicīgi veidot izrādes, kā arī dos iespēju kvalitatīvai attīstībai,” akcentē kultūras ministrs Nauris Puntulis.

Mērķprogrammas mērķis ir sekmēt profesionālu muzikālā teātra iestudējumu radīšanu nevalstiskajā sektorā. 2020. gada mērķprogrammas konkursā sadalāmais finansējums ir 200 000 EUR. Finansējumu var pieprasīt projektiem, kuru pirmreizējā izrādīšana ir paredzēta ne vēlāk kā 2021. gada 30. novembrī un kas tiks izrādīti vismaz 4 (četras) reizes viena gada laikā pēc pirmreizējās izrādīšanas. Programmas mērķa īstenošanai tiks finansēti projekti, kas paredz jaunradīta vai esoša muzikāli dramaturģiskā materiāla iestudēšanu un izrādīšanu dzīvajā izpildījumā.

Konkursā neatbalstīs projektus, kas jau saņēmuši VKKF finansējumu citos projektu/mērķprogrammu konkursos, izņemot mērķprogrammu “Latviešu oriģinālmūzika”; jau esošu iestudējumu izrādīšanu; dienas naudas izmaksas; organizācijas materiāli tehniskās bāzes pilnveidošanu; telpu labiekārtošanas un remontdarbus.

Mērķprogrammā pieteikumus pieņems līdz 2020. gada 27. martam plkst.12.00, rezultāti būs zināmi pēc 2020. gada 26. aprīļa.

Papildu informācija

Jana Vērdiņa, VKKF sabiedrisko attiecību speciāliste, jana@kkf.lv; t.: 29144379