Višķos notiks Latgales novada senioru festivāls

Svētdien, 16. jūnijā, Daugavpils novada Višķu pagasta estrādē notiks Latgales novada 17. Senioru dziesmu un deju festivāls “Saulei pretī mūžu ejot”, kurā piedalīsies Latgales reģionālās pensionāru apvienības, novada pensionāru biedrību, Latgales pašvaldību kultūras iestāžu un citu organizāciju senioru amatiermākslas kolektīvi.

Kā informē pasākuma rīkotāji, festivālā piedalīsies četri kori, 24 vokālie ansambļi, 10 folkloras kopas un etnogrāfiskie ansambļi, 10 mazākumtautību kolektīvi, 23 Eiropas deju kopas, piecas senioru deju kopas, deviņi tautas deju kolektīvi, viens līnijdeju kolektīvs un viena amatnieku apvienība, kopā pulcējot ap 1100 dalībnieku.

Tiks pārstāvētas 22 pašvaldības: Aglona, Baltinava, Balvi, Dagda, Daugavpils novads un pilsēta, Ilūkste,  Krāslava, Līvāni, Ludza, Preiļi, Rēzeknes novads un pilsēta, Riebiņi, Rugāji, Varakļāni, Vārkava, Viļaka, Viļāni, Zilupe, Gulbene, Jēkabpils.

Festivālu plkst.17 atklās Svētbrīdis Višķu Svētā Jāņa Kristītāja Romas katoļu baznīcā, kam sekos dalībnieku gājiens no baznīcas uz estrādi. Plkst.18 visi interesenti tiek aicinātu uz senioru kolektīvu Dižkoncertu, ko vadīs aktieris Jānis Jarāns. Koncerta īpašais viesis būs dziedātājs Andris Baltacis.

Festivālu noslēgs zaļumballe, ko ieskandinās Naujenes Mūzikas un mākslas skolas pūtēju orķestris un turpinās DJ Edgarito.

Pasākums tiek rīkots ar mērķi atbalstīt sociālās integrācijas procesu, iepazīstināt sabiedrību ar senioru māksliniecisko kolektīvu darbību un nodrošināt tradīciju nepārtrauktību, ka arī veicināt sadarbību starp Latgales senioru amatiermākslas kolektīviem, reģiona pašvaldībām, nevalstiskajām organizācijām un nacionālajām kultūras biedrībām.

Festivālu rīko Daugavpils novada dome, Daugavpils novada Kultūras pārvalde, Biedrība “Latgales reģionālā pensionāru apvienība”, Višķu pagasta pārvalde.

Aicinājums uz festivālu pievienotajā videomateriālā