Viļānos atklāts Latgalē pirmais parkūra laukums

2019. gada 14. septembrī projekta LLI-402 “Riska grupas jauniešu sociālā integrācija, balstoties uz sporta aktivitātēm”(risk-free) ietvaros Viļānos tika atklāts ielu vingrošanas un parkūra (parkour) laukums. Projekta mērķis ir veicināt Latvijas – Lietuvas pierobežu teritorijā dzīvojošo riska grupas bērnu un jauniešu sociālo integrāciju caur sportu, uzlabojot sabiedrisko āra sporta infrastruktūru un aktivitāšu pieejamību 13 Latgales plānošanas reģiona un 2 Lietuvas pašvaldībās.

Ideja par parkūra – brīvo kustību sporta jeb brīvās skriešanas – laukuma un ielu vingrošanas laukuma izveidi radās 2017. gadā notikušajā Viļānu jauniešu forumā, kurā tika izteikti priekšlikumi par to, kāda veida sporta infrastruktūra būtu nepieciešama Viļānos. Projekts LLI-402 “risk-free” sniedza iespēju realizēt jauniešu priekšlikumus un izveidot tieši tādu sporta infrastruktūru, ko izvēlējušies paši novada jaunieši.

Atklāšanā piedalījās Viļānu novada pašvaldības vadītāja Jekaterina Ivanova, Latgales reģiona attīstības aģentūras vadītājs Māris Bazovičs un projekta LLI-402 “risk-free” vadītāja Iluta Kriškijāne. Kā atzina Viļānu novada pašvaldības vadītāja J. Ivanova, viņa pilnībā uzticējās jauniešu lēmumam par šāda laukuma izveidi. J. Ivanova teica, ka jūtas gandarīta par paveikto, un izteica pateicību sadarbības partneriem – Latgales reģiona attīstības aģentūrai, Latgales plānošanas reģionam un SIA “MK Dizains”.

Laukuma atklāšanas pasākumā ar priekšnesumu un meistarklasēm piedalījās Daugavpils breika deju skolas “Factory Kingz” audzēkņi. Biedrības “Ielu vingrotāji” pārstāvji un tās vadītājs Aleksandrs Ivanovs sniedza paraugdemonstrējumus jaunatklātajā laukumā. A. Ivanovs izteica prieku par laukuma atklāšanu un ielu sporta popularizēšanu, kā arī aicināja Viļānu jauniešus būt aktīviem un sportot. Pasākuma apmeklētājiem kopā ar profesionāļiem bija iespēja apgūt ielu vingrošanas un parkūra pamatus. Speciālisti demonstrēja veidus, kā sportot laukumā un kā izmantot jaunā laukuma vingrošanas aprīkojumu.

Projekts LLI-402 “Riska grupas jauniešu sociālā integrācija, balstoties uz sporta aktivitātēm” (risk-free) tiek īstenots Interreg V-A Latvijas – Lietuvas pārrobežu sadarbības programmas 2014. – 2020.gadam ietvaros. Šo projektu finansē Eiropas Savienība. Kopējās projekta izmaksas ir 750 973,98 EUR. Projekta līdzfinansējums no Eiropas Reģionālās attīstības fonda ir 638 327,88 EUR. Šis raksts ir sagatavots ar Eiropas Savienības finansiālo atbalstu. Par šī raksta saturu pilnībā atbild Latgales plānošanas reģions, un tas nekādos apstākļos nav uzskatāms par Eiropas Savienības oficiālo nostāju.