VARAM konference „ Latvijas teritoriju attīstības izaicinājumi” Rēzeknē

Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija (VARAM) ir izstrādājusi piedāvājumu jaunajam administratīvi teritoriālajam modelim, ko plānots nodot sabiedriskajai apspriešanai 2019. gada maijā, lai jau līdz gada beigām Saeima varētu pieņemt normatīvo regulējumu par administratīvi teritoriālo iedalījumu, kas stāsies spēkā pēc 2021. gada pašvaldību vēlēšanām.

Pārliecībai par to, vai VARAM piedāvājums administratīvi teritoriālajam modelim ir labākais risinājums Latvijas reģionu attīstībai un visas valsts ekonomiskās izaugsmes veicināšanai, iztrūkst objektīvi novērtēta pašreizējā situācija un teritoriju attīstības tendences, kā arī nodefinētas plānoto izmaiņu seku prognozes.

Tieši būtiskākās problēmas identificēšana un risinājuma piedāvāšana tās novēršanai ir vajadzīgā rīcība šī brīža situācijā Latvijā, lai mainītu procesus, kas arvien vairāk veicina iedzīvotāju skaita sarukšanu Latvijā un reģionu nevienlīdzību, kā arī izaugsmes atpalicību no Eiropas Savienības vidējā attīstības līmeņa.

Latvijas lielajām pilsētām, kurās koncentrējas lielākais iedzīvotāju skaits un ekonomiskā aktivitāte, ir jābūt drošām, ka reformas mērķi un rezultāts būs balstīts uz ilgtspējīgas attīstības veicināšanu visos Latvijas reģionos. Tādēļ kopīgās diskusijās nepieciešams rast risinājumus par izmaiņām, lai veicinātu Latvijas reģionu līdzsvarotu un ilgtspējīgu attīstību.

Konferenču uzdevumi:

  • nacionālas nozīmes attīstības centru un to ietekmes areāla teritoriju attīstības tendenču un traucējošo faktoru identificēšana;
  • VARAM piedāvātā administratīvi teritoriālā modeļa ekonomiskā pamatojuma analīze;
  • priekšlikumu nodefinēšana par nepieciešamajiem risinājumiem, lai izveidotu ekonomiski attīstīties spējīgas teritorijas un risinātu Latvijas lielākos izaicinājumus – teritoriju nevienlīdzība un cilvēku skaita samazināšanās.

Lai to īstenotu, no 2019. gada 20. maija līdz 10. jūnijam septiņās Latvijas pilsētās notiks konferences par Latvijas teritoriju attīstības izaicinājumiem, katrā reģionā papildus detalizētāk apskatot vienu no prioritārajām jomām teritorijas attīstības veicināšanai:

  • gada 27. maijs – konference Daugavpilī. Specifiskā tēma: Iekšējā un ārējā drošība – teritoriālā iedalījuma izmaiņu izvērtējums no drošības jautājumu aspekta.
  • gada 31. maijs – konference Rēzeknē. Specifiskā tēma: Mobilitāte – transporta tīkla trūkumi un izaicinājumi no reģiona skatu punkta.
  • gada 3. jūnijs – konference Valmierā. Specifiskā tēma: pašvaldību finanšu resursi – kādi ir izaicinājumi izmaiņām pašvaldību finanšu izlīdzināšanas sistēmā un nodokļu politikā, lai veicinātu teritoriju attīstību un pašvaldību iespējas attīstīt ekonomisko aktivitāti teritorijā.
  • gada 7. jūnijs – konference Jelgavā. Specifiskā tēma: Zemes resurss kā teritoriju attīstības faktors.
  • gada 10. jūnijs – konference Rīgā. Noslēguma konference.

Dalībnieki:

Republikas pilsētu domes priekšsēdētāji, novada domju priekšsēdētāji, augstskolu rektori, Latvijas Pašvaldību savienības priekšsēdis, Latvijas Lielo pilsētu asociācijas izpilddirektors, Latvijas Tirdzniecības un rūpniecības kameras pārstāvji, nozares ministriju pārstāvji, vadošie eksperti, pašvaldību speciālisti un eksperti, kā arī pašvaldību iedzīvotāji.

Konferences moderators: Viktors Valainis, Latvijas Lielo pilsētu asociācijas izpilddirektors.

Paneļdiskusijas vadītājs: Andris Miglavs, Dr.oec.

 2019.gada 31. maijs Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmija, Atbrīvošanas aleja 115, Rēzekne

Laiks 
10.00-10.30Reģistrācija
10.30-10.35Konferences atklāšana
 Viktors Valainis, Latvijas Lielo pilsētu asociācijas izpilddirektors
10.35-12.00Latvijas teritoriju attīstība: šodienas šķēršļi un rītdienas iespējas
 Ø  Izaicinājumi reģiona attīstībai:

1)      jaunā administratīvi teritoriālā modeļa ietekme uz teritoriju;

2)      transporta tīkla izaicinājumi Latvijā un reģionā;

3)      citi traucējošie faktori teritorijas izaugsmes veicināšanā.

Iveta Mietule, Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmijas rektore (15 min)

 

Ø  Rēzeknes pilsētas un tās ietekmes areāla attīstības tendences un attīstības stratēģija

Aleksandrs Bartaševičs, Rēzeknes pilsētas domes priekšsēdētājs  (15 min)

 

Ø  Latvijas iedzīvotāju mobilitāte

Gusts Ašmanis SIA PricewaterhouseCoopers konsultāciju vadītājs (10 min)

 

Ø  Piedāvājums jaunajam administratīvi teritoriālajam iedalījuma modelim

Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas pārstāvis (15 min)

 

Ø  Izaicinājumi pārvaldības pārmaiņām teritorijās

Latvijas Pašvaldību savienības pārstāvis, novada domes priekšsēdētājs (15 min)

Ø  Ekonomiskās aktivitātes un nodarbinātības veicināšana teritorijās un administratīvi teritoriālā iedalījuma izmaiņu loma tajā

Jānis Lielpēteris, Latvijas Tirdzniecības un rūpniecības kameras Politikas daļas direktora vietnieks (15 min)

12.00-12.20Kafijas pauze
12.20-13.20Paneļa diskusija: Risinājumi ekonomiski attīstīties spējīgu teritoriju izveidei
Ø  Paneļa diskusijas vadītājs: Andris Miglavs, Dr.oec.

Ø  Diskusijas dalībnieki:

–          Iveta Mietule, Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmijas rektore;

–          Aleksandrs Bartaševičs, Rēzeknes pilsētas domes priekšsēdētājs;

–          Latvijas Pašvaldību savienības pārstāvis, novada domes priekšsēdētājs;

–          Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas pārstāvis;

–          Satiksmes ministrijas pārstāvis;

–          Gusts Ašmanis, SIA PricewaterhouseCoopers konsultāciju vadītājs;

–          Jānis Lielpēteris, Latvijas Tirdzniecības un rūpniecības kameras Politikas daļas direktora vietnieks.

13.20 – 13.35.Konferences kopsavilkums

Konferences moderators