Valsts robežsardze aicina jauniešus pieteikties mācībām Valsts robežsardzes koledžā

Valsts robežsardze aicina jauniešus, kuri ir Latvijas pilsoņi ar vidējo izglītību vecumā no 18 līdz 30 gadiem, no 2020.gada 2.janvāra līdz 24.janvārim pieteikties mācībām Valsts robežsardzes koledžā profesionālās tālākizglītības programmā „Robežapsardze”.
Pēc mācību programmas sekmīgas apguves tiek izsniegta profesionālās kvalifikācijas apliecība (3.profesionālās kvalifikācijas līmenis) un piešķirta kvalifikācija – Valsts robežsardzes inspektors. Mācības notiek par budžeta līdzekļiem, kā arī tiek nodrošināta dienesta vieta Valsts robežsardzē.

Dokumentus var iesniegt Valsts robežsardzes teritoriālajās pārvaldēs:
Viļakas pārvaldē – Garnizona ielā 19, Viļakā, tālr. 64501918;
Ludzas pārvaldē – Liepājas ielā 2b, Ludzā, tālr. 65703915;
Daugavpils pārvaldē – A.Pumpura ielā 105b, Daugavpilī, tālr. 65403749;
• Ventspils pārvaldē – Ostas ielā 33, Ventspilī, tālr. 63604809;
• Rīgas pārvaldē – Rūdolfa ielā 5, Rīgā, tālr. 67075791;
• Aviācijas pārvaldē – Isnaudas pagasta „Jaunsmilgās”, Ludzas novadā, tālr. 65703986 vai izmantojot Valsts pārvaldes pakalpojumu portālu latvija.lv.
Plašāka informācija par uzņemšanas prasībām ir pieejama Valsts robežsardzes koledžas tīmekļvietnē www.vrk.rs.gov.lv, sadaļā „Reflektantiem” – Uzņemšanas noteikumi.