Valsts, pašvaldību un nevalstiskā sektora atbalsts remigrācijas jomā Latgalē

Ņemot vērā to, ka gandrīz visās Latvijas pašvaldībās, tostarp Latgalē ir novērojams iedzīvotāju samazinājums, remigrācijas veicināšanā būtiski ir pasākumi valsts un pašvaldību līmenī. Pateicoties Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas remigrācijas pilotprojektam “Reģionālais koordinators reemigrācijas veicināšanai” ir uzsākts mērķtiecīgs darbs remigrācijas veicināšanai. Vēlmi atgriezties “mājās” izrāda gan ģimenes ar bērniem, gan atsevišķas personas. Katram tiek sagatavots individuāls piedāvājums.Liela nozīme ir speciālistu sadarbībai un komunikācijai ar potenciālajiem remigrantiem. Svarīgs ir remigrācijas koordinatoru komandas darbs.Latgales plānošanas reģions 2018.gadā ir paveicis lielu darbu. Par pieejamo un plānoto valsts, pašvaldību un nevalstiskā sektora atbalstu remigrācijas jomā tika runāts diskusiju forumā “Remigrācija Latgalē”, kas notika 24.10.2018. Daugavpilī.