Valsts izglītības attīstības aģentūra aicinām komersantus pieteikties atbalsta saņemšanai Pēcdoktorantūras programmā

Valsts izglītības attīstības aģentūra aicinām komersantus līdz š.g. 15.jūlijam pieteikties atbalsta saņemšanai Pēcdoktorantūras programmā. Tās ietvaros komersants var iegūt līdz 80% Eiropas Reģionālās attīstības fonda finansējuma, lai savā uzņēmumā nodarbinātu augstas kvalifikācijas speciālistu (pēcdoktorantu) un īstenotu uzņēmuma attīstībai nepieciešamu pētījumu. 

Valsts izglītības attīstības aģentūras izsludinātajā 3. atlases kārtā pieteikumus var iesniegt gan LR Uzņēmumu reģistrā reģistrēti komersanti individuāli, gan sadarbībā ar zinātniskajām institūcijām.

Šajā kārtā pieejamais finansējums ir 15 120 078 euro:

  • Ar saimniecisko darbību saistītiem pētījumiem – 7 560 039 euro (šis finansējums paredzēts komersantiem);
  • Ar saimniecisko darbību nesaistītiem pētījumiem – 7 560 039 euro, no kuriem 1 512 007,80 euro plānotifundamentālo pētījumu īstenošanai (šis finansējums paredzēts Latvijas zinātniskajām institūcijām).

Viena projekta finansējums ir 133 806 EUR, kas paredzēts atalgojumam pēcdoktorantam (kurš doktora zinātnisko grādu ieguvis ne agrāk kā pirms 10 gadiem), pētījuma veikšanas izdevumiem un administratīvajiem izdevumus. Projekta īstenošanas ilgums ir līdz 36 mēnešiem.

Tiek atbalstītas šādas darbības:

  • Pētniecība – fundamentālie vai rūpnieciskie pētījumi;
  • Tehnoloģiju tiesību iegūšana, apstiprināšana un aizstāvēšana;
  • Kompetenču pilnveide, starptautiskā mobilitāte un tīklošanās;
  • Zināšanu un tehnoloģiju pārnese;
  • Citu pētniecības vai inovācijas projektu sagatavošana.

Iepriekšējās kārtās divi komersanti ir saņēmuši finansējumu sava pieteikuma īstenošanai un 27 komersanti ir iesaistīti kā sadarbības partneri zinātnisko institūciju projektos.

VIAA rīko informatīvos seminārus par pieteikumu sagatavošanu 23. un 28. maijā. Norises laiks un vieta, kā arī pieteikšanās pieejama: viaa.gov.lv

Papildus informācija par pieteikumu iesniegšanas nosacījumiem pieejama: viaa.gov.lv/lat/pecdoktoranturas_atbalsts/konkursi/