Vaboles vidusskola nosvinēja 100 gadu jubileju ar vērienu

Sestdien, 23. novembrī Vaboles pagasta Saieta namā notika svinīgs pasākums, kas veltīts Vaboles vidusskolas 100 jubilejai. Grāfa Teofila Plātera – Zīberga laikā uzceltā zirgu staļļa ēka, kas 1919. gadā tika izremontēta un pielāgota skolas vajadzībām un gadu gaitā izdzīvojusi vairākas renovācijas un remontus, svinīgi un mājīgi spēja uzņemt vairāk kā 300 viesu. Sveicēju un laba vēlētāju apaļājā jubilējā bija tik daudz, ka visi ar grūtībām ietilpa Vaboles pagasta Saieta nama zālē.

Oficiālajā daļā, kas noritēja Vaboles pagasta Saieta namā un pēc tam arī absolventu salidojumā, kas notika Vaboles vidusskolas telpās, piedalījās daudz Daugavpilī un ārpus Daugavpils pilsētas robežām ievērojamu cilvēku. Apsveikuma vārdus skolai veltīja Daugavpils novada domes priekšsēdētājs Arvīds Kucins un Daugavpils novada pašvaldības izpilddirektore Vanda Kezika un Daugavpils novada domes izpilddirektora vietnieks Aleksandrs Aizbalts. Svinību aktivitātēs iesaistījās Vaboles vidusskolas absolvents, šobrīd arī Daugavpils cietokšņa pārvaldnieks Jānis Ostrovskis un novada pašvaldības kultūras nodaļas vadītāja Ināra Mukāne, kā arī Līksnas, Kalupes un protams, Vaboles pagasta pārvaldes vadītājas: Biruta Ozoliņa, Ināra Ūbele un Aina Pabērza.

Vaboles vidusskolas direktores Elitas Skrupskas kolēģi, kaimiņu skolu direktori, arī veltīja cieņpilnus un sirsnīgus sveicienus un laba vēlējumus gan skolai, gan visam skolas kolektīvam. Ieradās esošo kaimiņu skolu direktori: Kalupes pamatskola – Irēna Mukāne, Naujenes pamatskola – Pāvels Brovkins un Špoģu vidusskola – Ināra Ondzule. Un ir tapis zināms, ka Draudzīgā aicinājuma fonds, pēc 2018.-2019. m.g. rezultātiem, ir atzinis Vaboles vidusskolu par labāko vidusskolu lauku reģionos Latvijas valsts līmenī.

Svētku laikā tika arī prezentēta un dāvināta viesiem Vaboles viduskkolas esošā kolektīva izveidotā un izdotā grāmata “ Vaboles vidusskolai 100”. Grāmatas izdevējs ir Vaboles vidusskola un Skrindu dzimtas muzejs. Kā sponsori tiek nosaukti Daugavpils novada dome un Vaboles vidusskola.