Uzņēmumu grāmatveži Balvos gūst vērtīgas zināšanas

Latgales plānošanas reģiona Latgales uzņēmējdarbības centrs, 29. oktobrī Balvos, organizēja reģiona uzņēmējiem informatīvo semināru „Uzņēmuma risku samazināšana grāmatvedības uzskaitē”.  Semināru vadīja lektors Agris Svare – nodokļu un darba tiesību eksperts, ar 25 gadu pieredzi nodokļu un darba tiesību sfērā, ar darba pieredzi LR Labklājības ministrijā, VSAA – nodokļu auditors,  VID. Šobrīd – lektors,  pārstāv uzņēmumus un iestādes problēmu risināšanā darba attiecību un nodokļu jautājumos.

Semināru apmeklēja 24 Ziemeļlatgales dažādu nozaru uzņēmumu grāmatveži.

Seminārā tika apskatītas tēmas par finanšu risku novērtēšanas rīkiem uzņēmumā, gatavošanos VID auditam un tematiskajām pārbaudēm,  kā arī fizisko personu datu aizsardzības risku mazināšanu.

Semināra gaitā,  dalībniekiem bija iespēja uzdot jautājumus un saņemt izsmeļošas atbildes par konkrētiem risinājumiem. Dalībniekiem bija iespēja  dalīties  pieredzē, kā uzņēmumos tiek galā ar grāmatvedības neskaidrībām, īpaši šobrīd aktuāli ir izprast naudas atmazgāšanas jēdzienu, grāmatvežu atbildību uzņēmumā, kā arī ārpakalpojumu grāmatvežu atbildību. Dalībnieki atzina, ka neskaidri uzrakstīto normatīvo aktu dēļ, uzņēmēji zaudē naudu, baidoties pārkāpt kādu likuma pantu, bet šādi semināri  dod iespēju saņemt kvalitatīvus skaidrojumus.