Uzņēmēji tiek aicināti apgūt “Apvārsnis 2020” finansējumu uzņēmumu attīstībai

Eiropas Savienības (ES) pētniecības un inovācijas atbalsta programma Apvārsnis 2020 ir nozīmīgs “Eiropa 2020” stratēģijas pamatiniciatīvas “Inovācijas savienība” ieviešanas instruments, kas vērsts uz Eiropas konkurētspējas stiprināšanu pasaules mērogā. Apvārsnis 2020 apvieno dažādus ES pētniecības un inovācijas finansējuma instrumentus vienotā programmā. Vairāk nekā jebkad iepriekš programma ir vērsta uz to, lai zinātniskos atklājumus pārvērstu inovatīvos produktos un pakalpojumos, kas radītu jaunas iespējas uzņēmējdarbībai un uzlabotu cilvēku dzīvi. Apvārsnis 2020 stimulē ekonomiku, stiprina ES zinātnes un tehnoloģijas bāzi un rūpniecisko konkurētspēju nākotnē, tiecoties uz viedāku, ilgtspējīgāku un iekļaujošāku sabiedrību.

Viens no “Apvārsnis 2020 programmas mērķiem ir veicināt mazo un vidējo uzņēmumu (MVU) ilgtspējīgu izaugsmi un palielināt inovācijas līmeni MVU. Programmas ietvaros tiek atbalstītas dažādas aktivitātes un MVU vajadzības visā inovācijas ciklā, tādējādi sekmējot uzņēmumu straujāku izaugsmi, starptautisko sadarbību un konkurētspēju. MVU var piedalīties visās “Apvārsnis 2020” pētniecības, attīstības un inovācijas aktivitātēs, kas vērstas uz rezultātu izmantošanu praksē un komercializāciju. MVU ir līdztiesīgi piedalīties kopīgos pētniecības, attīstības un inovācijas projektos visās programmas tematiskajās prioritātēs. MVU atbalstam ir ieviesta īpaša projektu shēma – “Inovācija mazos un vidējos uzņēmumos”, kurā var piedalīties tikai MVU. Projekta pieteikumu var iesniegt viens uzņēmums.

Līdz 2019.gada augustam finansējums tika piešķirts 301 projektam no Latvijas, starp tiek arī viens no Latgales lielākiem eksporta uzņēmumiem CeramOptec SIA sadarbībā ar Daugavpils universitāti.  Uzņēmums CeramOptec SIA nodarbojas ar medicīnas instrumentu un optisko šķiedru kabeļu ražošanu un līdz šim ir piedalījies divos programmas projektos, saņemot Eiropas Komisijas finansējumu 0,41 miljonu eiro apmērā.  Savukārt Daugavpils universitātei ir pieredze jau triju šīs programmas projektu īstenošanā ar Eiropas Komisijas finansējuma 0,40 miljonu eiro apmērā piesaisti.

Latgales uzņēmējdarbības centrs aicina uzņēmējus izmantot šo programmas “Apvārsnis 2020” piedāvājumu, jo finansējums pieejams līdz 2020.gadam, un uzņēmēji vēl var paspēt pieteikties kādai no apakšprogrammām savas konkurētspējas uzlabošanai.

Ziņu sagatavoja Latgales plānošanas reģiona

Latgales uzņēmējdarbības centrs