Uzaicinājums uz semināru par komercdarbības atbalsta kontroles regulējumu

Latgales plānošanas reģions sadarbībā ar Finanšu ministriju 2019.gada 3. oktobrī Rēzeknē, Atbrīvošana alejā 95a, Rēzeknes novada domes I stāva lielajā zālē rīko informatīvo semināru par komercdarbības atbalsta kontroles regulējuma piemērošana ES fondu projektos un pašvaldību finansētos projektos, kā arī pašvaldību darbā.

Semināra mērķis ir skaidrot komercdarbības atbalsta jēdzienu un ietvaru pašvaldību darbībā – telpu, zemes nomas maksas un NĪ nodokļu atlaides vietējiem uzņēmējiem, pašvaldību grantu konkursi uzņēmējiem, un skaidrot, kas ir komercdarbības atbalsts biedrību, privātu un pašvaldības un pašvaldības kapitālsabiedrības gadījumā.

Lektores: Finanšu ministrijas Komercdarbības atbalsta kontroles departamenta juriskonsulte Ieva Mažuika un vecākā eksperte Ilze Kreicberga.

Seminārā aicināti piedalīties pašvaldības speciālisti un pašvaldības kapitālsabiedrību, uzņēmumu un iestāžu darbinieki, kas strādā ar telpu, zemes nomas maksas un NĪ nodokļu atlaižu piemērošanu vietējiem uzņēmējiem, pašvaldību grantu konkursiem un sabiedriskas nozīmes pakalpojumu organizēšanu un sniegšanu.

Seminārs notiks 2019.gada 3.oktobrī Rēzeknē, Atbrīvošana alejā 95a, Rēzeknes novada domes I stāva lielajā zālē.

Pieteikšanās semināram līdz 2019.gada 30.septembra plkst.15.00 uz e-pastu pasts@lpr.gov.lv