Unikāla iespēja JAUNIEŠIEM iesaistīties jaunatnes nacionālā dokumenta nosaukuma izveidē

2019.gada 16.augustā Izglītības un zinātnes ministrijā notika Nacionālā darba grupas sanāksme Eiropas Jaunatnes dialoga īstenošanai, kurā Latgali pārstāv Latgales plānošanas reģions sabiedrisko attiecību speciālists Oskars Zuģickis.

Darba grupā tika diskutēts kā efektīvāk aizsniegt jauniešus attālākos reģionos, kā arī aplūkota EK prezidentūras valstu (Rumānijas, Somijas un Horvātijas) pieredze un izvirzītās prioritātes.
AICINĀM JAUNIEŠUS UN JAUNATNES DARBA ORGANIZĀTORUS līdz 30.08.19. izteikt priekšlikumus par efektīvāku nosaukumu līdzšinējam “Strukturētam dialogam”, kas jaunajā versijā šobrīd plānojas “Eiropas jaunatnes dialogs”. Ja Tev ir priekšlikums kā labāk nosaukt šo programmu, aicinām nosaukumu ierakstīt komentāros!

Informējam ka 19.09.19. Rēzeknē notiks apmācības, kuras būs par to kā var veicināt jauniešu līdzdalību, viņu viedokļu iegūšanu, u.tt. Aapmācības vadīs Lauma Žubule. Plānots apmācībās aicināt piedalīties jaunatnes jomas darbiniekus, kā arī vēlējāmies aicināt sociālo zinību un politikas skolotājus.

Informāciju sagatavoja: O.Zuģickis, e-pasts: oskars.zugickis@lpr.gov.lv