Treniņu ciklu kopā ar Latgales jauniešiem uzsāk Kaspars Zlidnis

2019.gada 19. un 20. decembrī Viļānu, Riebiņu, Preiļu un Līvānu novada skolās norisināsies projekta LLI-402 “Riska grupas jauniešu sociālā integrācija, balstoties uz sporta aktivitātēm” (risk-free) ietvaros organizētie kopīgie treniņi ar lokālā, reģionālā vai Latvijā zināmiem, iedvesmojošiem un aktīviem cilvēkiem, sportistiem un treneriem. Tos rīko Latgales plānošanas reģions sadarbībā ar izglītības iestādēm.

Šoreiz Latgalē viesosies grupas “Gain Fast” solists un sportiska un veselīga dzīvesveida vēstnesis Kaspars Zlidnis. Kā atzīst K.Zlidnis: “Fiziskās aktivitātes norūda ķermeni un garu, iemāca drosmi un mērķtiecību. Caur grūtībām un sevis pārvarēšanu mēs apzināmies un paplašinām savas fiziskās un prāta robežas, lai ikdienā ar visu savu augstāko potenciālu varētu pildīt savus primāros pienākumus gan ģimenē, gan darbā, palīdzot un atbalstot fiziski un garā vājākos.” K.Zlidnis dalīsies savā pieredzē, kāpēc pievērsies ielu vingrošanai, kas uz to pamudināja, kā arī kopā ar skolēniem veiks dažādus vingrinājumus vispārējai fiziskai attīstībai.

Sadarbībā ar Viļānu un Riebiņu vidusskolām, Preiļu 1. pamatskolu un Līvānu Bērnu un jauniešu centru, divās dienās tiks organizēti 8 pasākumi ar mērķi popularizēt veselīgu un aktīvu dzīvesveidu reģiona bērnu un jauniešu vidū. Līdz projekta noslēgumam tiks organizēti vēl 40 pasākumi 11 Latgales reģiona pašvaldībās, kas ir iesaistītas šī projekta īstenošanā, piesaistot kā zināmus sportistus un viņu trenerus, tā atpazīstamus un iedvesmojošus cilvēkus. Šajās aktivitātēs tiek plānots iesaistīt ap 960 bērniem un jauniešiem.

Projekts LLI-402 “Riska grupas jauniešu sociālā integrācija, balstoties uz sporta aktivitātēm” (risk-free) tiek īstenots Interreg V-A Latvijas – Lietuvas pārrobežu sadarbības programmas 2014. – 2020.gadam ietvaros. Šo projektu finansē Eiropas Savienība. Kopējās projekta izmaksas ir 750 973,98 EUR. Projekta līdzfinansējums no Eiropas Reģionālās attīstības fonda ir 638 327,88 EUR. Šī preses relīze ir sagatavota ar Eiropas Savienības finansiālo atbalstu. Par šīs relīzes saturu pilnībā atbild Latgales Plānošanas reģions, un tas nekādos apstākļos nav uzskatāms par Eiropas Savienības oficiālo nostāju.