Tiks atjaunots Viļakas draudzes plebānijas unikālais lievenis

Viļakas katoļu draudze ir sākusi vākt līdzekļus, lai atjaunotu un saglabātu 19. gs. beigās celto plebāniju, kas ir vietējās nozīmes arhitektūras piemineklis. Lai arī ēka ir sliktā tehniskā stāvoklī, jau līdz šim tā pildījusi un pilda sociālo funkciju, nodrošinot iespēju tajā dzīvot personām, kurām nav sava mitekļa. Taču nākotnē ēkas pirmo stāvu plānots izmantot arī draudzes vajadzībām.

Kā informēja draudzes prāvests Guntars Skutels, patlaban tiek vākti ziedojumi, lai atjaunotu unikālo plebānijas koka lieveni. Nākotnē ēkai ir jānomaina arī jumts un logi, jāatjauno grīdas, jāizveido viena liela telpa draudzes vajadzībām, jo pagaidām tādu telpu ēkā nav, tāpēc līdz šim draudzes pasākumi šeit nav organizēti. Tāpat plebānijā jāierīko sanitārais mezgls iekštelpās, jāveic visu telpu remonts. „Darba ir ļoti daudz, bet šobrīd pats galvenais ir atjaunot vēsturisko lieveni. Pagājušajā gadā, pateicoties kāda labdara iniciatīvai tika uzsākta pamatu nostiprināšana, lai lievenis nesagāztos vēl vairāk. Šī cilvēka iniciatīva pamudināja arī draudzi rīkoties, lai atjaunotu vēsturisko lieveni,“ stāsta G. Skutels.

„Ir plānots, ka Viļakas draudzes nams “Cerību spārni” kļūs par labo darbu un
dvēseles atjaunotnes vietu,“ savas ieceres pauž priesteris, skaidrojot, ka te varētu pulcēties draudze, notiktu dažādi pasākumi, nelieli koncerti, lekcijas, darbnīcas. Tāpat plānots, ka te varēs palikt un pavadīt laiku, lai atgūtu spēku, lūgtu Dievu un pateiktos. „Te būs vieta dvēseles cerību spārniem!“ savos nodomos dalās G. Skutelis.

Laikā no 1884. līdz 1891. gadam celtā plebānija bija ieplānota kā draudzes garīdznieka dzīvojamā māja, tomēr šīs funkcijas sākotnēji tā neveica. Pirmā pasaules kara laikā tā bija bēgļu nometne. Un tikai pēc Otrā pasaules kara tajā sāka dzīvot draudzes priesteri, kur viņiem tika atvēlēts viens dzīvoklis.

Viļakas katoļu draudzes katehēte Rutta Jeromāne atminas, ka prāvesta Pētera Vilcāna, kas te kalpoja no 1983. līdz 1996. gadam, laikā plebānijā notika kristības, bērnu sagatavošana Pirmajai svētajai komūnijai, bet otrajā stāvā dzīvoja skolotājas Rasmas Vilkastes ģimene.

Patlaban ēkā dzīvo pieci līdz seši cilvēki. Vienā no dzīvokļiem mitinās sirma kundze, kura jau kopš 20. gs. 60. gadiem ir atbildīga par Viļakas katoļu baznīcu. Viņa pirmā atslēdz baznīcu pirms visām Svētajām Misēm, kārto altāru segas, rotājumus un veic citus specifiskus darbus. Pateicībā par kalpojumu draudzē viņa dzīvo draudzes plebānijā. Citos dzīvokļos dzīvo personas, kurām ir sociālās problēmas. Lai arī apstākļi šeit nav labi, tomēr tas ir labāk „nekā būt uz ielas“, atzīst G. Skutels.

Plebānijas lieveņa atjaunošanai ir nepieciešami 12 000 eiro. Draudzes prāvests atklāj, ka daži uzņēmēji ir solījuši ziedot vienu eiro par katru „patīk“ vai dalīšanos ar šo aicinājumu, kas ir ievietots sociālā tīkla „Facebook“ priestera G. Skutela kontā. Tāpat ziedojumus var pārskaitīt Viļakās Jēzus Sirds Romas katoļu draudzei, kuras konta numurs ir: LV33UNLA0050010527958.

Priesteris pateicas visiem, kas atsauksies aicinājumam, kā arī cer, ka iecere īstenosies, un šī ēka spēs „ne tikai dot cilvēkam mitekli, bet arī jaunu dzīvi, jaunus dvēseles spārnus“.

LRKB IC; Foto: G. Skutels