Tika veikts atskats uz forumu ciklu “Latvijas vērtības”, par darbaspēku un remigrāciju Latvijā

Nodibinājums “Latvijas Nacionālo vērtību fonds” sākot ar 2018. gadā katrā no pieciem Latvijas plānošanas reģioniem organizēja forumu ciklu “Latvijas vērtības”.  Organizatori Vides aizsardzības un reģionālas attīstības ministrijā praezentēja forumu laikā iegūtās atziņas un secinājumus, kā arī iepazīstināja ar tiem atbildīgās institūcijas un citas iesaistītās organizācijas.

Forumu ciklā notika pieci forumi, pa vienam katrā Latvijas plānošanas reģionā. Forumu cikls “Latvijas vērtības” tika atklāts Latgales reģionā Ludzā , turpinājās Vidzemē Cēsīs, Kurzemē Liepājā, Zemgales plānošanas reģionā Bauskā un Rīgā.

Forumos apaļā galda diskusijā piedalījās valsts un pašvaldību pārstāvji, Nodarbinātības valsts aģentūras speciālisti, uzņēmēji – darba devēji, darba ņēmējus pārstāvošās arodbiedrības, diasporas organizācijas, dažādu darbaspēka jautājumu risināšanas akciju veidotāji u.c. iesaistītās puses. Katrā forumā tika aicināti piedalīties arī konkrētā reģiona iedzīvotāji, jo pie forumu notikuma vietas āra laukumā visi interesenti tika uzklausīti, kā arī varēja saņemt noderīgu informāciju un iepazīties ar dažādu pakalpojumu piedāvājumiem.

Visos “Latvijas vērtības” forumos tika analizēti dažādi faktori, kas tieši skar darba ņēmējus, kā arī darba devējus un ietekmē abu pušu vēlamo rezultātu sasniegšanu. Forumu mērķis bija salīdzināt problemātiku un secinājumus Latvijas reģionos, kā arī apkopot iesaistīto speciālistu un uzņēmēju viedokļus.

Dažādos pētījumos un aptaujās ir secināts, ka atalgojuma apmērs nav vienīgais noteicošais faktors Latvijas darba meklētāju un diasporas intereses piesaistei. Tādēļ forumiem “Latvijas vērtības” bija izvirzītas šādas tēmas:

Dzīves un darba vides pilnveidošanai Latvijā:

–          Uzņēmējdarbība reģionos – Darba vide uzņēmumos no darba devēja un potenciālā darbinieka viedokļa (mazie un vidējie uzņēmumi);

–          Dzīvojamais fonds un risinājumi;

–  Pakalpojumi ģimenēm ar bērniem;

–          Remigrācija un remigrantu pieredze – galvenie interesējošie pakalpojumi un komunikācijas pieredze.

Vēlamās informācijas novadīšana līdz mērķa auditorijai:

–          Kādas problēmas saskatat informācijas apritē?

–          Vai Jūsu informācija sasniedz mērķa auditoriju?

–          Kādā veidā vislabāk nodrošināt informāciju mērķa auditorijai?

–          Informācijas komunikācijas stratēģija!

“Latvijas vērtības” ir jauna iniciatīva, lai skaidrotu pašreizējo situāciju pieaugošajā darbaspēka problemātikā reģionos, kā arī apzinātu būtiskākos secinājumus dzīves vides pilnveidošanai Latvijā.

Aktuālo informāciju par forumiem “Latvijas vērtības” meklējiet nodibinājuma “Latvijas Nacionālo vērtību fonds” mājas lapā “latvijasvertibas.lv”.